* wyszukiwarka studiów prowadzonych w 2017/2018 roku akademickim w języku polskim dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich - pełną ofertę studiów znajdziesz na www.erk.uj.edu.pl

Katalog studiów
2017/2018

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Uniwersytet Jagielloński ma w swojej ofercie studia prowadzone w języku obcym na każdym poziomie nauczania: jednolite studia magisterskie, studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, a także studia podyplomowe.

Oferta i opis tych studiów dostępny jest na stronie www.erk.uj.edu.pl w katalogu studiów 2016/2017 » studia w językach obcych.

Informacje na temat ogólnych zasad rekrutacji na te studia znajdziesz wybierając poniżej właściwy odnośnik:

Uniwersytet Jagielloński jest uczelnią nie tylko najstarszą w Polsce i bogatą w tradycje, lecz również nowoczesną, wychodzącą naprzeciw zmianom zachodzącym we współczesnym świecie. Idąc z duchem czasu, odpowiadając na oczekiwania kandydatów oraz na nowe trendy pojawiające się na rynku pracy, Uniwersytet rokrocznie wzbogaca swoją ofertę studiów.

Wśród oferowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim nowych jednolitych studiów magisterskich przeprowadzących rekrutację na rok akademicki 2016/17 pojawiła się neuropsychologia i neurokognitywistyka - specjalność na psychologii prowadzonej przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej.