Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Potwierdzenie rejestracji oraz wysyłka wymaganych dokumentów

Bierzesz udział w rekrutacji dla cudzoziemców na studia prowadzone w języku polskim lub na studia w językach obcych dla wszystkich kandydatów, zarejestrowałeś się i nie wiesz, co dalej? Potwierdź swoją rejestrację na studia - wnieś opłatę rekrutacyjną oraz prześlij nam komplet wymaganych dokumentów.

Opłata rekrutacyjna

Dla każdej rejestracji na studia wyżej wymienione studia konieczne jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej. W przeciwnym wypadku rejestracja nie będzie potwierdzona, więc nie będzie w ogóle uwzględniana w procesie rekrutacji na studia! Żeby uniknąć przykrej niespodzianki, przy wnoszeniu opłaty kieruj się następującymi wskazówkami:

  • opłata musi zostać wniesiona wyłącznie w walucie zadeklarowanej podczas rejestracji na wybrany kierunek. Wpłata w walucie innej niż zadeklarowana skutkować będzie brakiem potwierdzenia rejestracji, tym samym nieuwzględnieniem jej w procesie rekrutacji;
  • w przypadku przelewów międzynarodowych trzeba uwzględnić dodatkowe prowizje naliczane przez banki (to kandydat ponosi koszty przelewu);
  • jeżeli dokonujesz wpłaty w banku zagranicznym, powinieneś przed numerem rachunku, na który wnosi opłatę rekrutacyjną wpisać kod SWIFT: PKOPPLPW;
  • każda dokonana rejestracja ma przypisany osobny, indywidualny, unikalny numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić opłatę rekrutacyjną, numer ten jest widoczny w karcie rejestracji dopiero po dokonaniu rejestracji na dane studia;
  • zasada: jedna rejestracja – jeden numer konta – jedna opłata; każdy kandydat i każda rejestracja ma inny numer konta), w przypadku kilku rejestracji, każdą opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na osobny numer rachunku (ciekawostka: ostatnich sześć cyfr numeru rachunku jest takich samych jak Twój numer ERK (numer rejestracji) – po tym możesz upewnić się, że wpłacasz pieniądze na właściwy rachunek);
  • nie można wykorzystywać numerów rachunków, które były generowane dla rejestracji w rekrutacji w latach ubiegłych, gdyż są one nieaktualne;
  • opłatę rekrutacyjną należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie zgodnie z obowiązującym harmonogramem naboru na studia (aby przyśpieszyć potwierdzenie zaksięgowania opłaty zalecamy dokonywanie opłat przelewem bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A.).

Wymagane dokumenty

Przypominamy, aby Twoja rejestracja była uwzględniana w procesie rekrutacji na studia, warunkiem koniecznym jest, oprócz prawidłowego wniesienia opłaty rekrutacyjnej, przesłanie wszystkich wymaganych dokumentów. Listę dokumentów wymaganych przy rejestracji znajdziesz w karcie studiów na stronie ERK w kartach odpowiednich studiów (po wybraniu właściwych zasad ubiegania się o przyjęcie na studia) lub w karcie rejestracji w swoim indywidualnym koncie ERK. Pobierz plik PDF z podaniem ERK, a następnie po wydrukowaniu i podpisaniu podania, zeskanuj je i wyślij wraz z wymienionymi w nim zeskanowanymi dokumentami za pomocą poczty elektronicznej w obowiązującym ciebie terminie rejestracji na podany adres e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl (cudzoziemcy na studia w języku polskim) lub adres e-mail jednostki prowadzącej studia (kandydaci na studia w językacj obcych, dane w karcie studiów w zakładce "adresy i telefony"). Informacje na temat wymaganych dokumentów znajdziesz również na stronie Rekrutacji na studia:

cudzoziemcy, studia w języku polskim:

wszyscy kandydaci, studia w językach obcych:

Data opublikowania: 16.02.2017
Osoba publikująca: Małgorzata Kozik