Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Planujesz studia magisterskie? Obroń się najpóźniej w lipcu!

Komunikat dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie według zasad dotyczących obywateli polskich na studia prowadzone w języku polskim - sprawdź informacje o wyborze zasad.

Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w 2017 roku podstawowa rekrutacja na studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) będzie prowadzona w Uniwersytecie Jagiellońskim według harmonogramu czerwcowo-lipcowego: rejestracja rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 11 lipca (studia, gdzie przeprowadzany jest egzamin wstępny lub konieczne jest złożenie dokumentów przy rejestracji) lub do 16 lipca (pozostałe studia).

Dlatego już teraz zachęcamy wszystkich tegorocznych kandydatów na wspomniane studia do planowania ostatniego semestru w sposób pozwalający na udział w rekrutacji w naborze czerwcowo-lipcowym. Szczegółowy harmonogram naboru jest dostępny na stronie Rekrutacji na studia oraz w kartach studiów w katalogu na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Ważne: uzupełniające nabory (sierpniowy, wrześniowy) będą uruchamiane tylko dla tych studiów, na których po zakończeniu podstawowego naboru pozostaną jeszcze wolne miejsca. Nie możemy zagwarantować miejsc osobom, które nie uzyskają uprawnień do podjęcia studiów II stopnia w czerwcu lub z początkiem lipca, szczególnie na popularnych kierunkach.

Przypominamy, że wpisu na studia II stopnia można dokonać tylko i wyłącznie w chwili, kiedy poprzednie studia zostały już zakończone (to znaczy: po zdaniu egzaminu dyplomowego lub złożeniu i obronie pracy dyplomowej – w zależności od programu studiów) i kandydat posiada albo dyplom, albo zaświadczenie z sekretariatu prowadzącego poprzednie studia o ich ukończeniu.

Data opublikowania: 03.04.2017
Osoba publikująca: Małgorzata Kozik