Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Kalendarz rekrutacji – lipiec

Jeśli chcesz sprawdzić kompletny harmonogram dla interesujących cię studiów, zapraszamy do zapoznania się z zakładką "terminy" w karcie studiów na stronie ERK oraz do odwiedzenia właściwej podstrony na stronie Rekrutacji na studia, do których odnośniki podajemy w legendzie poniżej.

LIPIEC:

2 lipca zakończenie rejestracji na MISH i zarządzanie*, nabór podstawowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

3–14 lipca wpisy na studia w naborze majowo-czerwcowym
• cudzoziemcy ubiegający się na zasadach innych niż obywatele polscy
• studia w językach obcych

N

SJO

4 lipca,
godz. 12:00
zakończenie potwierdzania rejestracji przez pracowników UJ na studia MISH i zarządzanie*, nabór podstawowy 
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

5 lipca publikacja w koncie ERK informacji o terminie i miejscu egzaminów wstępnych (kandydaci na MISH, zarządzenie* oraz z maturą zagraniczną inną niż IB i EB na wybrane studia), nabór podstawowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

6 lipca zakończenie rejestracji dla kandydatów posiadających polską maturę, egzamin dojrzałości, maturę IB lub EB, nabór podstawowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

7 lipca, godz. 12:00 dostarczanie przez kandydatów:
 • posiadających egzamin dojrzałości – zaświadczeń o wynikach egzaminów
 • będący laureatami konkursów uznawanych w UJ - zaświadczeń o osiągnięciach w konkursach
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

9 lipca wprowadzenie do systemu ERK informacji o posiadanych wynikach maturalnych, olimpiadach i konkursach w naborze podstawowym
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

10 lipca, godz. 12:00 zakończenie potwierdzania rejestracji przez pracowników UJ w naborze podstawowym
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

7–10 lipca egzaminy wstępne w naborze podstawowym dla kandydatów:
 • na MISH i zarządzanie* oraz 
 • posiadających maturę zagraniczną (inną niż IB i EB) na wybrane studia
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

11 lipca publikacja w koncie ERK wyników egzaminów wstępnych w naborze podstawowym dla kandydatów:
 • na MISH i zarządzanie* oraz 
 • posiadających maturę zagraniczną (inną niż IB i EB) na wybrane studia
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

11 lipca zakończenie rejestracji na studia:
 • na które przeprowadzany jest egzamin wstępny lub 
 • dla których dla potwierdzenia rejestracji wymagane jest dostarczenie dokumentów
nabór podstawowy
studia drugiego stopnia

II

6–13 lipca egzaminy wstępne, nabór czerwcowo-lipcowy
studia trzeciego stopnia

III

13 lipca,
godz. 12:00
zakończenie potwierdzania przez pracowników UJ rejestracji na studia:
 • na które przeprowadzany jest egzamin wstępny lub
 • dla których dla potwierdzenia rejestracji wymagane jest dostarczenie dokumentów
nabór podstawowy
studia drugiego stopnia

II

14 lipca ogłoszenie list rankingowych, nabór podstawowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

14 lipca publikacja w koncie ERK informacji o wynikach egzaminów wstępnych w naborze czerwcowo-lipcowym
studia trzeciego stopnia

III

14 lipca publikacja w koncie ERK informacji o terminie i miejscu egzaminów wstępnych na studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny
studia drugiego stopnia

II

16 lipca zakończenie rejestracji na studia bez egzaminu wstępnego i wymagania dostarczenia dokumentów przy rejestracji, nabór podstawowy
studia drugiego stopnia

II

17–18 lipca egzaminy na studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny, nabór podstawowy
studia drugiego stopnia

II

18 lipca zakończenie rejestracji dla kandydatów:
 • kandydatów na MISH i zarządzanie* oraz
 • posiadających maturę zagraniczną (inną niż IB i EB)
nabór lipcowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

18 lipca
 • zakończanie potwierdzania przez pracowników UJ rejestracji na pozostałe studia
 • wprowadzanie przez kandydatów do systemu ERK ocen ze studiów wyższych na studia, dla których dla potwierdzenia rejestracji nie jest wymagane dostarczenie dokumentów (do godz. 12.00)
 • dostarczanie przez kandydatów do DRS UJ zaświadczeń o osiągnięciach w konkursach uprawniających do podjęcia studiów (do godz. 12.00)
nabór podstawowy
studia drugiego stopnia

II

18 lipca ogłoszenie listy rankingowej w naborze czerwcowo-lipcowym
studia trzeciego stopnia

III

19 lipca
 • zakończenie potwierdzanie przez pracowników UJ rejestracji kandydatów:
  – na MISH i zarządzanie* oraz
  – posiadających inną maturę zagraniczną (inną niż IB i EB) 
 • dostarczanie przez kandydatów posiadających inną maturę zagraniczną skanów dokumentów poświadczających uzyskane wyniki maturalne (do godziny 12.00)
nabór lipcowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

19 lipca publikacja w koncie ERK wyników egzaminów w naborze podstawowym
studia drugiego stopnia

II

17–20 lipca wpisy na studia w naborze podstawowym
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

20 lipca,
po godz. 18:00
ogłoszenie informacji dla kandydatów z listy rezerwowej w naborze podstawowym
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

21 lipca ogłoszenie listy rankingowej w naborze podstawowym
studia drugiego stopnia

II

19–24 lipca wpisy na studia  w naborze czerwcowo-lipcowym
studia trzeciego stopnia

III

21–24 lipca wpisy na studia dla osób z listy rezerwowej w naborze podstawowym
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

23 lipca
 • zakończenie rejestracji dla kandydatów posiadających polską maturę, egzamin dojrzałości, maturę IB lub EB
 • wprowadzenie do systemu ERK informacji o posiadanych wynikach maturalnych, olimpiadach i konkursach
nabór lipcowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

24 lipca
 • zakończenie potwierdzania rejestracji przez pracowników UJ dla kandydatów posiadających polską maturę, egzamin dojrzałości, maturę IB lub maturę EB (do godz. 12:00)
 • dostarczanie przez kandydatów (do godz. 12:00):
  – posiadających egzamin dojrzałości: zaświadczeń z wynikami egzaminów
  – będących laureatami konkursów uznawanych w UJ: zaświadczeń o osiągnięciach w konkursach
 • terminy egzaminów wstępnych dla kandydatów:
  – na MISH i zarządzanie* oraz
  – posiadających maturę zagraniczną (inną niż IB i EB) na wybrane studia
nabór lipcowy
 • ogłoszenie informacji dla kolejnych kandydatów z listy rezerwowej w naborze podstawowym (po godz. 18:00)
nabór podstawowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

24–26 lipca wpisy na studia w naborze podstawowym
studia drugiego stopnia

II

25–26 lipca wpisy na studia dla osób z listy rezerwowej – w przypadku powtórzenia procedury, nabór podstawowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

25–26 lipca wpisy na studia dla osób z listy rezerwowej – w przypadku powtórzenia procedury, nabór czerwcowo-lipcowy
studia trzeciego stopnia

III

26 lipca ogłoszenie listy rankingowej  w naborze lipcowym
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

26 lipca
po godz. 18:00
ogłoszenie informacji dla kandydatów z listy rezerwowej w naborze podstawowym
studia drugiego stopnia

II

27–28 lipca  wpisy na studia w naborze lipcowym
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

27–28 lipca wpisy na studia dla osób z listy rezerwowej w naborze podstawowym
studia drugiego stopnia

II

* kierunek zarządzanie prowadzony w języku polskim i niemieckim przez konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego i ESB Business School Reutlingen University

Legenda

IJM

studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie prowadzone w języku polskim dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zasadach dotyczących obywateli polskich
sprawdź kompletny harmonogram »

II

studia drugiego stopnia prowadzone w języku polskim dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zasadach dotyczących obywateli polskich
sprawdź kompletny harmonogram »

III

studia trzeciego stopnia prowadzone w języku polskim i w językach obcych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie według dowolnych zasad
sprawdź kompletny harmonogram »

N

studia jednolite magisterskie, pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w języku polskim dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich
sprawdź kompletny harmonogram:
• studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie »
• studia drugiego stopnia »

SJO

studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w językach obcych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie według dowolnych zasad
sprawdź kompletny harmonogram:
• studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie »
• studia drugiego stopnia »

[+]

inne wydarzenia związane z rekrutacją na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim

x

wydarzenie zakończone