Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Koniec rejestracji na studia II stopnia

W nocy z niedzieli 16 lipca na poniedziałek 17 lipca 2017 roku zakończy się rejestracja na studia drugiego stopnia. Ten termin dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich na studia w języku polskim, na które nie jest przeprowadzany egzamin wstępny lub dla których przy rejestracji nie jest wymagane dostarczenie kserokopii dokumentów określonych przez jednostkę. Lista studiów drugiego stopnia kończących rejestrację 16 lipca jest dostępna tutaj.

Kandydaci, którzy zamierzają ubiegać się o przyjęcie na te studia mają czas na dokonanie rejestracji w systemie ERK i wniesienie opłaty rekrutacyjnej najpóźniej do północy z 16 na 17 lipca. Ogłoszenie list rankingowych nastąpi w piątek 21 lipca 2017 roku w późnych godzinach popołudniowych.

O czym należy pamiętać, wnosząc opłatę rekrutacyjną:

  • Każda rejestracja ma przypisany inny, indywidualny numer rachunku.
  • W przypadku kilku rejestracji, każdą opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na osobny numer rachunku (ciekawostka: ostatnich sześć cyfr numeru rachunku jest takich samych jak twój numer ERK (numer rejestracji) – po tym możesz upewnić się, że wpłacasz pieniądze na właściwy rachunek).
  • Wpłat nie można dokonać łącznie, należy je wnosić oddzielnie dla każdej rejestracji.

Wszystkich zainteresowanych studiami drugiego stopnia w Uniwersytecie Jagiellońskim zapraszamy do udziału w rekrutacji!

Data opublikowania: 16.07.2017
Osoba publikująca: Małgorzata Kozik