Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Wciąż trwa rekrutacja na studia II stopnia

W piątek 21 lipca 2017 roku uruchomiona została sierpniowa rekrutacja uzupełniająca dla studiów drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zasadach dotyczących obywateli polskich.

Lista studiów prowadzących nabór uzupełniający (sierpniowy)

Kandydatów zainteresowanych podjęciem studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim zachęcamy do zapoznania się z zasadami ubiegania się o przyjęcie i ofertą wszystkich studiów, które prowadzą aktualnie nabór sierpniowy oraz do dokonania rejestracji na wybrane kierunki. Rejestracja potrwa do:

  • 6 września dla studiów drugiego stopnia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny, lub dla których dla potwierdzenia rejestracji wymagane jest dostarczenie przez kandydata do jednostki prowadzącej nabór kserokopii odpowiednich dokumentów,
  • 12 września dla pozostałych studiów drugiego stopnia.

Powyższe listy studiów nie są jeszcze kompletne. Nabory na kolejne kierunki studiów drugiego stopnia uruchomione zostaną w najbliższym czasie. Informacje na temat uruchamianych naborów są na bieżąco aktualizowane oraz umieszczane na stronie internetowej systemu ERK www.erk.uj.edu.pl.

Aby wyświetlić listę studiów prowadzących aktualnie rejestrację uzupełniającą na stronie www.erk.uj.edu.pl należy wybrać:

katalog studiów 2017/2018 » studia w języku polskim » dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich » zakładka: studia II stopnia » Rejestracja na studia - możliwa w tej chwili.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji, kryteriów formalnych, wymaganych dokumentów i harmonogramu rekrutacji dostępne są na stronie systemu ERK w kartach poszczególnych studiów oraz na stronie rekrutacji na studia w części „Studia II stopnia".

Zapraszamy do rejestracji na studia w UJ!

Data opublikowania: 21.07.2017
Osoba publikująca: Małgorzata Kozik