Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Kalendarz rekrutacji – wrzesień

Jeśli chcesz sprawdzić kompletny harmonogram dla interesujących cię studiów, zapraszamy do zapoznania się z zakładką "terminy" w karcie studiów na stronie ERK oraz do odwiedzenia właściwej podstrony na stronie Rekrutacji na studia, do których odnośniki podajemy w legendzie poniżej.

WRZESIEŃ:

Wydarzenia zakończone »

1 września publikacja w koncie ERK informacji o terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych nabór lipcowo-sierpniowy
• cudzoziemcy ubiegający się na zasadach innych niż obywatele polscy
• studia w językach obcych

N

SJO

5-6 września rozmowy kwalifikacyjne, nabór lipcowo-sierpniowy
• cudzoziemcy ubiegający się na zasadach innych niż obywatele polscy
• studia w językach obcych

N

SJO

6 września zakończenie rejestracji na studia:
 • na które przeprowadzany jest egzamin wstępny lub
 • dla których dla potwierdzenia rejestracji wymagane jest dostarczenie dokumentów
nabór sierpniowy
studia drugiego stopnia

II

6 września zakończenie rejestracji – ostateczny termin wysyłki dokumentów, nabór sierpniowo-wrześniowy
studia trzeciego stopnia

III

7 września dostarczanie przez kandydatów zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, nabór podstawowy i lipcowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

7 września zakończenie potwierdzania rejestracji przez pracowników UJ na studia:
 • na które przeprowadzany jest egzamin wstępny lub
 • dla których dla potwierdzenia rejestracji wymagane jest dostarczenie dokumentów
nabór sierpniowy
studia drugiego stopnia

II

7 września dostarczanie przez kandydatów zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, nabór podstawowy
studia drugiego stopnia

II

7 września dostarczanie przez kandydatów zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, nabór czerwcowo-lipcowy
studia trzeciego stopnia

III

7 września publikacja w koncie ERK wyników rozmów kwalifikacyjnych, nabór lipcowo-sierpniowy
• cudzoziemcy ubiegający się na zasadach innych niż obywatele polscy
• studia w językach obcych

N

SJO

8 września publikacja w koncie ERK informacji o terminie i miejscu egzaminów wstępnych na studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny, nabór sierpniowy
studia drugiego stopnia

II

8 września, godz. 12:00 zakończenie potwierdzania rejestracji przez pracowników UJ, nabór sierpniowo-wrześniowy
studia trzeciego stopnia

III

8 września ogłoszenie listy rankingowej, nabór lipcowo-sierpniowy
• cudzoziemcy ubiegający się na zasadach innych niż obywatele polscy
• studia w językach obcych

N

SJO

11 września publikacja w koncie ERK informacji o terminie i miejscu egzaminów wstępnych
studia trzeciego stopnia

III

11–22 września wpisy na studia, nabór lipcowo-sierpniowy
• cudzoziemcy ubiegający się na zasadach innych niż obywatele polscy
• studia w językach obcych

N

SJO

11–12 września egzaminy na studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny, nabór sierpniowy
studia drugiego stopnia

II

12 września
 • zakończenie rejestracji dla kandydatów posiadających polską maturę, egzamin dojrzałości, maturę IB lub EB
 • wprowadzenie do systemu ERK informacji o posiadanych wynikach maturalnych, olimpiadach i konkursach
nabór sierpniowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

12 września
 • zakończenie rejestracji na studia bez egzaminu wstępnego i wymagania dostarczenia dokumentów przy rejestracji,
 • wprowadzanie przez kandydatów do systemu ERK ocen ze studiów wyższych
nabór sierpniowy
studia drugiego stopnia

II

13 września, godz. 12:00
 • zakończenie potwierdzania rejestracji przez pracowników UJ
 • dostarczanie zaświadczeń przez kandydatów:
  – posiadających egzamin dojrzałości: zaświadczeń o wynikach egzaminów
  – będących laureatami konkursów uznawanych w UJ - zaświadczeń o osiągnięciach w konkursach
nabór sierpniowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

13 września, godz. 12:00 zakończenie potwierdzania rejestracji przez pracowników UJ na studia bez egzaminu wstępnego i bez wymagania dostarczenia dokumentów przy rejestracji, nabór sierpniowy
studia drugiego stopnia

II

13–20 września egzaminy wstępne
studia trzeciego stopnia

III

13 września zakończenie rejestracji, nabór wrześniowy
• cudzoziemcy ubiegający się na zasadach innych niż obywatele polscy
• studia w językach obcych

N

SJO

15 września ogłoszenie listy rankingowej, nabór sierpniowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

15 września ogłoszenie listy rankingowej, nabór sierpniowy
studia drugiego stopnia

II

18–21 września wpisy na studia, nabór sierpniowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

18–21 września wpisy na studia, nabór sierpniowy
studia drugiego stopnia

II

20 września zakończenie rejestracji dla kanydatów:
 • na zarządzanie*
 • posiadających maturę zagraniczną (inną niż IB i EB)
nabór wrześniowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

20 września zakończenie rejestracji na studia
 • na które przeprowadzany jest egzamin wstępny lub
 • dla których dla potwierdzenia rejestracji wymagane jest dostarczenie dokumentów
nabór wrześniowy
studia drugiego stopnia

II

20 września zakończenie potwierdzania rejestracji przez pracowników UJ, nabór wrześniowy
• cudzoziemcy ubiegający się na zasadach innych niż obywatele polscy
• studia w językach obcych

N

SJO

21 września,
godz. 12:00
zakończenie potwierdzania przez pracowników UJ rejestracji kandydatów:
 • na zarządzanie*
 • posiadających maturę zagraniczną inną niż IB i EB
nabór wrześniowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

21 września, godz. 12:00 zakończenie potwierdzania rejestracji przez pracownika UJ na studia
 • na które przeprowadzany jest egzamin wstępny lub
 • dla których dla potwierdzenia rejestracji wymagane jest dostarczenie dokumentów
nabór wrześniowy
studia drugiego stopnia

II

21 września publikacja w koncie ERK informacji o wynikach egzaminów wstępnych
studia trzeciego stopnia

III

22 września publikacja w koncie ERK informacji o terminie i miejscu egzaminów na studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny, nabór wrześniowy
studia drugiego stopnia

II

22 września publikacja w koncie ERK informacji o terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych, nabór wrześniowy
• cudzoziemcy ubiegający się na zasadach innych niż obywatele polscy
• studia w językach obcych

N

SJO

22–25 września wpisy na studia dla osób z listy rezerwowej, nabór sierpniowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

22–25 września wpisy na studia dla osób z listy rezerwowej, nabór sierpniowy
studia drugiego stopnia

II

24 września
 • zakończenie rejestracji dla kandydatów posiadających polską maturę, egzamin dojrzałości, maturę IB lub EB
 • wprowadzenie do systemu ERK informacji o posiadanych wynikach maturalnych, olimpiadach i konkursach 
nabór wrześniowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

24 września
 • zakończenie rejestracji na studia bez egzaminu wstępnego i wymagania dostarczenia dokumentów przy rejestracji,
 • wprowadzanie przez kandydatów do systemu ERK ocen ze studiów wyższych
nabór wrześniowy
studia drugiego stopnia

II

25 września
 • zakończenie potwierdzania rejestracji przez pracowników UJ (do godz. 12:00)
 • dostarczanie zaświadczeń przez kandydatów (do godz. 12.00):
  – posiadających egzamin dojrzałości: zaświadczeń o wynikach egzaminów
  – będących laureatami konkursów uznawanych w UJ - zaświadczeń o osiągnięciach w konkursach
 • egzaminy wstępne dla kandydatów:
  – na zarządzanie* oraz
  – posiadających maturę zagraniczną inną niż IB i EB na wybrane studia
nabór wrześniowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

25 września
 • zakończenie potwierdzania rejestracji przez pracowników UJ na studia bez egzaminu wstępnego i wymagania dostarczenia dokumentów przy rejestracji (do godz. 12:00)
 • egzaminy wstępne na studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny
nabór wrześniowy
studia drugiego stopnia

II

25 września ogłoszenie listy rankingowe, nabór sierpniowo-wrześniowym
studia trzeciego stopnia

III

25 września rozmowy kwalifikacyjne, nabór wrześniowy
• cudzoziemcy ubiegający się na zasadach innych niż obywatele polscy
• studia w językach obcych

N

SJO

26–28 września wpisy na studia, nabór sierpniowo-wrześniowy
studia trzeciego stopnia

III

26 września publikacja w koncie ERK wyników rozmów kwalifikacyjnych, nabór wrześniowy
• cudzoziemcy ubiegający się na zasadach innych niż obywatele polscy
• studia w językach obcych

N

SJO

27 września ogłoszenie listy rankingowej, nabór wrześniowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

27 września ogłoszenie listy rankingowej, nabór wrześniowy
studia drugiego stopnia

II

27 września ogłoszenie listy rankingowej, nabór wrześniowy
• cudzoziemcy ubiegający się na zasadach innych niż obywatele polscy
• studia w językach obcych

N

SJO

28–29 września wpisy na studia, nabór wrześniowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

28–29 września wpisy na studia, nabór wrześniowy
studia drugiego stopnia

II

28–29 września wpisy na studia, nabór wrześniowy
• cudzoziemcy ubiegający się na zasadach innych niż obywatele polscy
• studia w językach obcych

N

SJO

29 września dostarczanie przez kandydatów zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, nabór sierpniowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

29 września dostarczanie przez kandydatów zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, nabór sierpniowy
studia drugiego stopnia

II

29 września dostarczanie przez kandydatów zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, nabór lipcowo-sierpniowy
• cudzoziemcy ubiegający się na zasadach innych niż obywatele polscy
• studia w językach obcych

N

SJO

* kierunek zarządzanie prowadzony w języku polskim i niemieckim przez konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego i ESB Business School Reutlingen University – jeśli prowadzony będzie dodatkowy nabór

Legenda

IJM

studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie prowadzone w języku polskim dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zasadach dotyczących obywateli polskich
sprawdź kompletny harmonogram »

II

studia drugiego stopnia prowadzone w języku polskim dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zasadach dotyczących obywateli polskich
sprawdź kompletny harmonogram »

III

studia trzeciego stopnia prowadzone w języku polskim i w językach obcych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie według dowolnych zasad
sprawdź kompletny harmonogram »

N

studia jednolite magisterskie, pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w języku polskim dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich
sprawdź kompletny harmonogram:
• studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie »
• studia drugiego stopnia »

SJO

studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w językach obcych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie według dowolnych zasad
sprawdź kompletny harmonogram:
• studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie »
• studia drugiego stopnia »

[+]

inne wydarzenia związane z rekrutacją na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim

x

wydarzenie zakończone
Data opublikowania: 01.09.2017
Osoba publikująca: Małgorzata Kozik