Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Koniec rejestracji na część studiów II stopnia

W środę, 6 września 2017 roku z końcem dnia (o północy) zakończy się rejestracja w sierpniowym naborze dodatkowym na te studia drugiego stopnia:

  • na które przeprowadzany jest egzamin wstępny lub
  • dla których przy rejestracji wymagane jest dostarczenie kserokopii dokumentów określonych przez jednostkę.

Kandydaci, którzy zamierzają ubiegać się o przyjęcie te studia mają czas na dokonanie rejestracji w systemie ERK, wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz przesłanie dokumentów (jeśli są wymagane; informacje znaleźć można na stronie systemu ERK www.erk.uj.edu.pl w kartach odpowiednich studiów, w zakładce „wymagane dokumenty") najpóźniej 6 września (dokumenty muszą znaleźć się na wydziale najpóźniej 7 września, godz. 12:00).

Rejestracja na wszystkie pozostałe studia drugiego stopnia – dla których nie jest przeprowadzany egzamin wstępny oraz nie jest przy rejestracji wymagane dostarczenie kserokopii dokumentów – zakończy się o północy we wtorek 12 września.

Egzaminy wstępne

Dokładne informacje o miejscach oraz terminach egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych zostaną opublikowane w kontach ERK kandydatów, którzy do nich przystępują, 8 września do godz. 18:00.

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie list rankingowych dla wszystkich studiów drugiego stopnia nastąpi 15 września 2017 roku w godzinach wieczornych. Wszystkich zainteresowanych studiami drugiego stopnia w Uniwersytecie Jagiellońskim, którzy nie dokonali jeszcze rejestracji zapraszamy do udziału w rekrutacji!

Powyższy komunikat dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich na studia prowadzone w języku polskim.

Data opublikowania: 06.09.2017
Osoba publikująca: Małgorzata Kozik