Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Zakończenie rejestracji na studia III stopnia

Termin: 6.09.2017

W środę, 6 września 2017 roku zakończy się rejestracji na wybrane studia trzeciego stopnia (doktoranckie), które prowadziły nabór sierpniowo-wrześniowy* oraz nabory dodatkowe dla tych studiów trzeciego stopnia, które w pierwszym naborze nie wypełniły limitów przyjęć. Rekrutacja prowadzona jest dla wszystkich osób, niezależnie od posiadanego obywatelstwa oraz zasad ubiegania się o przyjęcie na studia.

* poza Wydziałem Filozoficznym, na który rejestracja w naborze sierpniowo-wrześniowym zakończyła się już 4 września

Kandydaci, którzy zamierzają ubiegać się o przyjęcie na wyżej wymienione studia mają czas na dokonanie rejestracji w systemie ERK oraz dostarczenie kompletu dokumentów najpóźniej do północy z 6 na 7 września 2017 roku. W przypadku przesyłania dokumentów pocztą powinny znaleźć się one u Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do 8 września do godz. 12:00.

W przypadku, gdy w czwartek rano, 7 września, rejestracja na studia nie będzie potwierdzona pomimo wysłania dokumentów, należy pilnie skontaktować się z jednostką prowadzącą studia, gdzie dokumenty zostały skierowane. Dane teleadresowe można znaleźć w kartach poszczególnych studiów w zakładce „adresy i telefony" na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Ogłoszenie list rankingowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia nastąpi 25 września w godzinach popołudniowych. Listy rankingowe będą dostępne na stronach systemu ERK (www.erk.uj.edu.pl) w kartach studiów, kandydaci otrzymają zaś indywidualnie informacje o wynikach swoich aplikacji w kontach ERK.

Data opublikowania: 06.09.2017
Osoba publikująca: Małgorzata Kozik