Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Publikacja list rankingowych dla cudzoziemców oraz dla studiów w językach obcych

Termin: 8.09.2017

Listy rankingowe oraz wyniki kwalifikacji w naborze lipcowo-sierpniowym (czwartym) w roku akademickim 2017/2018:

  • cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych studiów magi­sterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim oraz
  • wszystkich kandydatów niezależnie od posiadanego obywatelstwa i zasad ubiegania się o przyjęcie na studia, na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w językach obcych

zostały opublikowane w piątek 8 września 2017 roku na stronach systemu ERK www.erk.uj.edu.pl i są dostępne w kontach kandydatów biorących udział w tym naborze oraz w części "katalog studiów 2017/2018" w kartach odpowiednich studiów, w zakładce „wyniki".

Wszystkich kandydatów prosimy o uważne zapoznanie się z komunikatami w swoich kontach ERK, ponieważ zawierają one istotne informacje o miejscu, terminie oraz dokumentach wymaganych do dokonania wpisu na studia.

Wpisy grupy osób zakwalifikowanych do przyjęcia rozpoczną się w poniedziałek 11 września 2017 roku i trwać będą do 22 września. W tym terminie należy osobiście dokonać wpisu w jednostce prowadzącej wpisy na studia, której adres znajduje się w zakładce „adresy i telefony" w karcie rejestracji. Bez dokonania wpisu nie jest możliwe podjęcie studiów. W przypadku braku możliwości stawienia się osobiście w powyższym terminie prosimy o wyznaczenie pełnomocnika lub kontakt z Działem Rekrutacji na Studia.

Wszystkie osoby, które w tym naborze nie zostały przyjęte na studia lub nie podjęły jeszcze decyzji o wyborze kierunku studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim, zapraszamy do wzięcia udziału w OSTATNIM już naborze wrześniowym!

Data opublikowania: 08.09.2017
Osoba publikująca: Małgorzata Kozik