Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Zakończenie naboru wrześniowego dla cudzoziemców oraz na studia w językach obcych

W środę, 13 września 2017 roku zakończy się nabór wrześniowy (ostatni) dla:

  • cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich na studia prowadzone w języku polskim oraz
  • wszystkich kandydatów niezależnie od posiadanego obywatelstwa i zasad ubiegania się o przyjęcie na studia, na studia prowadzon w językach obcych.

Potwierdzenie rejestracji

Przypominamy, że jeżeli rejestracja ma być uwzględniana w procesie rekrutacji na studia, to warunkiem koniecznym jest prawidłowe wniesienie opłaty rekrutacyjnej (w zadeklarowanej podczas rejestracji walucie) oraz przesłanie kompletu wymaganych dokumentów. O tym jak prawidłowo wnieść opłatę rekrutacyjną i nie popełnić błędu możesz przeczytać tutaj.

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie: Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na to, że dokumentem koniecznym do potwierdzenia rejestracji na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie jest świadectwo dojrzałości (jego skan), a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze takiego dokumentu, zaświadczenie (jego skan) potwierdzające zdanie egzaminu maturalnego oraz oceny jakie kandydat uzyskał na egzaminie maturalnym wydane przez odpowiednią instytucję.

Studia drugiego stopniaW celu potwierdzenia rejestracji na studia drugiego stopnia kandydaci zobowiązani są przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych (jego skan; co najmniej licencjata), a gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu ukończenia studiów wyższych - zaświadczenie (jego skan) potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego wydane przez uczelnię, zawierające informacje o uprawnieniu do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia, z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej, na dyplomie oraz średnią ze studiów ustaloną zgodnie z regulaminem uczelni wydającej dyplom.

Wszystkich kandydatów zainteresowanych podjęciem studiów w UJ zapraszamy już dziś do rejestracji – to już ostatnia szansa w tym roku akademickim!

Data opublikowania: 12.09.2017
Osoba publikująca: Małgorzata Kozik