Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Koniec rejestracji na studia jednolite, I i II stopnia w naborze sierpniowym

Termin: 12.09.2017

We wtorek 12 września 2017 roku z końcem dnia (o północy) zakończy się rejestracja w sierpniowym naborze uzupełniającym na:

(studia w języku polskim dla kandydatów podejmujących studia na zasadach dotyczących obywateli polskich)

Wszystkich zainteresowanych studiami w Uniwersytecie Jagiellońskim zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów, które prowadzą nabór, dokonania rejestracji oraz wnoszenia opłaty rekrutacyjnej – należy tego dokonać najpóźniej do 12 września 2017 roku do końca dnia (do północy).

O czym należy pamiętać, wnosząc opłatę rekrutacyjną?

  • Każda rejestracja ma przypisany inny, indywidualny numer rachunku.
  • W przypadku kilku rejestracji, każdą opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na osobny numer rachunku (ciekawostka: ostatnich sześć cyfr numeru rachunku jest takich samych jak Twój numer ERK (numer rejestracji) – po tym możesz upewnić się, że wpłacasz pieniądze na właściwy rachunek).
  • Wpłat nie można dokonać łącznie, należy je wnosić oddzielnie dla każdej rejestracji.

Wyniki maturalne i oceny ze studiów wyższych

Kandydaci na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie: wszyscy kandydaci posiadający świadectwo maturalne polskiej matury powinni, jeśli nie zrobili tego w poprzednim naborze, do 12 września wprowadzić w swoich indywidualnych kontach ERK w formularzu „wyniki matury" wszystkie uzyskane procentowe wyniki z pisemnej części egzaminów maturalnych.

Kandydaci na studia drugiego stopnia: termin na wprowadzanie przez kandydatów do systemu ERK ocen z dyplomów, ocen prac i egzaminów dyplomowych oraz średnich z ukończonych studiów wyższych to 12 września. Nie ma konieczności wprowadzania wyników maturalnych.

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie list rankingowych nastąpi w piątek 15 września 2017 roku w późnych godzinach popołudniowych w kontach ERK kandydatów.

Wszystkich zainteresowanych studiami w Uniwersytecie Jagiellońskim, którzy nie dokonali jeszcze rejestracji zapraszamy do udziału w rekrutacji!

Data opublikowania: 12.09.2017
Osoba publikująca: Małgorzata Kozik