Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Kalendarz rekrutacji – lipiec

Jeśli chcesz sprawdzić kompletny harmonogram dla interesujących cię studiów, zapraszamy do zapoznania się z zakładką "terminy" w karcie studiów na stronie ERK oraz do odwiedzenia właściwej podstrony na stronie Rekrutacji na studia, do których odnośniki podajemy w legendzie poniżej.

W przypadku studiów III stopnia rekrutacja odbywa się według indywidualnego dla danego wydziału harmonogramów naboru, który dostępny jest na stronie ERK w kartach poszczególnych studiów.

LIPIEC:

Zakończone wydarzenia »

Aktualne wydarzenia:

20 oraz 23 lipca wpisy na studia dla osób z listy rezerwowej w naborze podstawowym
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

20 lipca ogłoszenie listy rankingowej w naborze podstawowym
studia drugiego stopnia

II

23 lipca ‣  termin egzaminu wstępnego dla kandydatów posiadających maturę zagraniczną (inną niż IB i EB) na wybrane studia
‣  do godz. 12:00 – zakończenie rejestracji dla kandydatów posiadających polską maturę, egzamin dojrzałości, maturę IB lub maturę EB w naborze lipcowym
‣  po godz. 18:00 – ogłoszenie informacji dla kolejnych kandydatów z listy rezerwowej w naborze podstawowym (w razie możliwości) studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

24 lipca, godz. 12:00 zakończenie potwierdzania rejestracji przez pracowników UJ w naborze lipcowym
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

23–25 lipca wpisy na studia w naborze podstawowym
studia drugiego stopnia

II

24–25 lipca wpisy na studia dla osób z listy rezerwowej – w przypadku powtórzenia procedury, nabór podstawowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

24 lipca, godz. 12:00 ‣  wprowadzenie do systemu ERK informacji o posiadanych wynikach maturalnych, olimpiadach i konkursach w naborze lipcowym
‣  dostarczanie przez kandydatów:
  • posiadających egzamin dojrzałości (nie polskiej nowej matury) – zaświadczeń o wynikach egzaminów
  • będący laureatami konkursów (nie olimpiad) uznawanych w UJ - zaświadczeń o osiągnięciach w konkursach oraz
‣  zakończenie potwierdzania rejestracji przez pracowników UJ
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

25 lipca
po godz. 18:00
ogłoszenie informacji dla kandydatów z listy rezerwowej w naborze podstawowym
studia drugiego stopnia

II

26 lipca ogłoszenie listy rankingowej, nabór lipcowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

26–27 lipca wpisy na studia dla osób z listy rezerwowej w naborze podstawowym
studia drugiego stopnia

II

27-30 lipca wpisy na studia w naborze lipcowym
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

30–31 lipca wpisy na studia dla osób z listy rezerwowej – w przypadku powtórzenia procedury, nabór podstawowy
studia drugiego stopnia

II

31 lipca–1 sierpnia wpisy na studia dla osób z listy rezerwowej – w przypadku powtórzenia procedury, nabór lipcowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

* kierunek zarządzanie prowadzony w języku polskim i niemieckim przez konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego i ESB Business School Reutlingen University

Legenda

IJM

studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie prowadzone w języku polskim dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zasadach dotyczących obywateli polskich
sprawdź kompletny harmonogram »

II

studia drugiego stopnia prowadzone w języku polskim dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zasadach dotyczących obywateli polskich
sprawdź kompletny harmonogram »

N

studia jednolite magisterskie, pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w języku polskim dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich
sprawdź kompletny harmonogram:
• studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie »
• studia drugiego stopnia »

SJO

studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w językach obcych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie według dowolnych zasad
sprawdź kompletny harmonogram:
• studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie »
• studia drugiego stopnia »

[+]

inne wydarzenia związane z rekrutacją na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim

x

wydarzenie zakończone
Data opublikowania: 29.06.2018
Osoba publikująca: Małgorzata Kozik