Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Poniżej opisane zostały tylko niektóre spośród wielu programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim – pełną ofertę można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Rosja: jej historia, współczesność i geopolityczne otoczenie

Kultura Rosji i narodów sąsiednich to studia kierowane do osób pragnących zgłębiać widzę o kulturze i dziejach Rosji, a także jej różnorodnego cywilizacyjnie otoczenia, zarówno wschodniosłowiańskiego (Białoruś, Ukraina), nadbałtyckiego (Litwa, Łotwa, Estonia) oraz tego odleglejszego od granic Polski (Kaukaz, Azja Centralna). Studia te, oprócz gwarancji wykształcenia znakomitych kompetencji w zakresie języka rosyjskiego, dają możliwość nauki bądź doskonalenia znajomości języka białoruskiego i ukraińskiego. Program studiów został opracowany z myślą o przybliżeniu słuchaczom różnorodności kulturowej Rosji i sąsiadujących z nią narodów, a także uzmysłowienia charakteru sąsiedztwa Polski z tym regionem.

Dlaczego warto podjąć studia w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej?

 • na studia zapraszamy zarówno osoby znające język rosyjski, jak i chcące go poznać od podstaw;
 • uczymy języka na najwyższym poziomie (do C2 – Nearly native-speaker);
 • oferujemy równoległą naukę języka białoruskiego lub ukraińskiego;
 • zapoznajemy studentów zarówno z historią jak i z współczesnością obszaru rosyjskojęzycznego (Rosja, Ukraina, Białoruś, kraje nadbałtyckie, Kaukaz, Azja Centralna);
 • pokazujemy różnorodność obszaru zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnej, a także wzajemne relacje między krajami obszaru języka rosyjskiego;
 • oferujemy zajęcia z kultury i polityki współczesnej Rosji, filozofii rosyjskiej, kina, teatru, sztuki, mediów itp.;
 • stwarzamy możliwość poznania historii Rosji, Ukrainy i Białorusi oraz współczesnych problemów społecznych i politycznych tych państw przez teksty kultury oraz poprzez wyprawy na Wschód z wykładowcami;
 • nasi uczeni – Polacy, Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy – to znani w Polsce i na świecie specjaliści, autorzy książek i artykułów o kulturze i językach Słowian wschodnich;
 • studenci mogą osobiście poznać wybitnych przedstawicieli świata kultury i naukowców z Rosji, Białorusi, Ukrainy i innych krajów, którzy goszczą w naszym Instytucie (Spotkania Wschodnie);
 • chętni mogą otrzymać stypendium na wyjazd semestralny do Rosji lub krajów Unii Europejskiej;
 • w Instytucie działają koła naukowe, zespół wokalny i teatralny; organizowane są konkursy, konferencje itp.