Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Poniżej opisane zostały tylko niektóre spośród wielu programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim – pełną ofertę można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Dlaczego właśnie fizyka?

Złoty wiek fizyki trwa od ponad trzystu lat. W każdym pokoleniu, od Newtona przez Einsteina do Feynmana, pojawiali się uczeni, których aktywność przyczyniała się do imponującej transformacji naszej cywilizacji w ciągu ostatnich stuleci, aż do naszych czasów elektroniki i komputerów. Instytut Fizyki UJ, spadkobierca założonego ponad 200 lat temu Zakładu Fizyki, kształci kadry naukowe we wszystkich wiodących dziedzinach fizyki.
Przygotowuje ofertę dla tych, którzy pragną zdobyć solidne wykształcenie i umiejętności przydatne w zdobyciu pracy. Może to być kariera naukowa – wielu absolwentów zdobywa doktoraty – lub kariera w innych zawodach. Perspektywy na rynku pracy są dobre; nie ma bezrobotnych fizyków, choć wielu absolwentów pracuje (z sukcesem i ku swej satysfakcji) w dziedzinach nie wymagających wykształcenia kierunkowego. Pracodawcy już odkryli, że dyplom fizyka jest gwarancją solidności i zdolności do sprostania zmieniającym się wymaganiom.

Specjalność fizyka doświadczalna i teoretyczna (studia licencjackie)

To studia dotyczące podstawowych praw rządzących światem przyrody dla tych, dla których pytanie o przyczynę i naturę tych praw jest najciekawsze i najbardziej fascynujące. Wymagają zdolności matematycznych i umiejętności myślenia abstrakcyjnego. Absolwenci tej specjalizacji nabywają biegłości w posługiwaniu się wyrafinowanymi metodami matematycznymi, pozwalającymi na konstrukcję odpowiednich modeli teoretycznych, które nie tylko opisują różne zjawiska fizyczne, ale również przewidują nowe efekty. Metody fizyki teoretycznej są uniwersalne i mogą być wykorzystywane w wielu dziedzinach, niejednokrotnie nawet odległych od fizyki.

Studia w ramach specjalizacji fizyki doświadczalnej to klasyczny trzon badań fizycznych, w których na drodze badań eksperymentalnych odkrywane są prawa przyrody. W celu poznania świata tworzy metody badawcze i narzędzia pomiarowe oraz rozwija metody analizy otrzymywanych danych eksperymentalnych. Nowe odkrycia i rozwijane techniki pomiarowe są motorem tworzenia wielu nowych urządzeń technicznych. Prace naukowe z fizyki doświadczalnej realizowane w Instytucie Fizyki obejmują bardzo szeroki zakres zagadnień, którymi zajmuje się współczesna fizyka. Specjalizacja ta przygotowuje do działalności eksperymentalnej w zakresie fizyki atomowej i molekularnej, fizyki fazy skondensowanej, fizyki jądrowej i fizyki cząstek elementarnych. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom analizy faktów absolwenci tych studiów są poszukiwani na rynku pracy.

Specjalność fizyka stosowana (studia licencjackie)

Studia w ramach specjalności fizyka stosowana przygotowują studentów do pracy bliższej zastosowaniom fizyki, a w mniejszym stopniu nakierowane są na karierę stricte akademicką. W ich trakcie studenci zdobywają wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-fizycznych, zapewniającą umiejętność sprawnej interpretacji zjawisk i procesów naturalnych oraz ich opisu w języku nauki (w szczególności w języku matematyki). Zdobywają wiedzę w zakresie ilościowych pomiarów: potrafią zaplanować pomiar, przeprowadzić analizę statystyczną wyników oraz podać ich interpretację. Studenci posiadają umiejętność obsługi prostej aparatury pomiarowej. Kończąc studia są przygotowani do pracy w laboratoriach badawczych, a nabyte umiejętności wykorzystać mogą nie tylko w naukach ścisłych i technicznych, ale także ekonomicznych i społecznych. Studenci specjalności fizyka stosowana mają również możliwość zdobycia umiejętności potrzebnych do uzyskania uprawnień w zakresie nauczania przyrody i/lub fizyki zarówno w szkole podstawowej jak i w gimnazjach i liceach.

Specjalność fizyka stosowana jest adresowana również do tych kandydatów, którzy w szkole ponadgimnazjalnej nie realizowali rozszerzonego programu fizyki, a więc mają niewielkie przygotowanie w zakresie podstaw fizyki.

Wszyscy studenci Instytutu Fizyki UJ już od pierwszego roku studiów mogą się ubiegać o przyznanie  stypendium fundowane przez Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego „Materia – Energia – Przyszłość", o którym więcej można przeczytać tutaj.