Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Poniżej opisane zostały tylko niektóre spośród wielu programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim – pełną ofertę można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Biofizyka, dlaczego warto?

Interdyscyplinarne studia biofizyki prowadzone na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pozwalają na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami nauk z pogranicza fizyki, biologii i medycyny, dają solidne podstawy do pracy w dziedzinie diagnostyki medycznej, ochrony środowiska oraz projektowania i budowy aparatury biomedycznej. Tak jak spektakularne sukcesy fizyki zdominowały wiek XX, tak pokrewne jej biofizyka, biotechnologia i bioinformatyka zdają się dominować cywilizacyjny rozwój w wieku XXI. Wydarzenia ostatnich lat w dziedzinie biofizyki pokazują, że zrozumienie podstawowych problemów, takich jak na przykład dynamika reakcji biochemicznych, fałdowanie się struktur białka, magazynowanie i przetwarzanie energii w układach fotosyntetycznych, funkcjonowanie białek transportowych, czy też przepływ informacji w sieciach genetycznych i neuronowych jest niemożliwe bez dogłębnej znajomości fizyki molekularnej, informatyki stosowanej oraz chemii kwantowej. Współczesne nauki techniczne czerpią z wiedzy ukrytej w układach biologicznych. Zrozumienie funkcjonowania tych układów jest kluczem do rozwoju nowych technologii w skali mikro i nano. Co więcej, produkcja i możliwość szerokiego zastosowania „inteligentnych" nanomaszyn w medycynie i farmakologii inspiruje też wysiłki zmierzające do skonstruowania komputerów opartych na pamięci molekularnej i powielaniu wzorów optymalnego przesyłania informacji w wielozadaniowych sieciach komunikacyjnych.

Specjalność fizyka medyczna

Obecny rozwój medycyny jest w dużym stopniu wynikiem zastosowania nowych metod fizycznych wspomaganych technikami komputerowymi oraz wprowadzaniem nowych materiałów o unikalnych właściwościach. Dalszy postęp wymaga stałego i ścisłego współdziałania fizyków i lekarzy. Absolwenci fizyki medycznej posiadają szeroką wiedzę zarówno z zakresu nauk matematyczno- fizycznych jak i biomedycznych. Symbioza tych dziedzin nauki stwarza atrakcyjną szansę uczestniczenia w rozwoju współczesnych metod terapii i diagnostyki medycznej w placówkach służby zdrowia i laboratoriach naukowych.

Specjalność biofizyka molekularna

Szybki rozwój nauk biologicznych, farmaceutycznych i medycznych następuje w dużej mierze dzięki coraz lepszemu zrozumieniu zjawisk fizycznych leżących u podstaw procesów życiowych. Wywołuje to rosnące zapotrzebowanie na biofizyków, fachowców harmonijnie łączących wiedzę z dziedziny fizyki, chemii i informatyki, oraz różnych dziedzin biologii. Studiowanie Biofizyki Molekularnej pozwala na poznanie eksperymentalnych, matematycznych i informatycznych metod fizyki stosowanych współcześnie do badania struktury, dynamiki i zmian konformacyjnych biomolekuł, błon biologicznych oraz innych struktur subkomórkowych, a także mechanizmów molekularnych leżących u podłoża procesów zachodzących w układach biologicznych. 

Studia Biofizyki I stopnia obejmują podstawowe przygotowanie w zakresie matematyki, fizyki doświadczalnej i teoretycznej, chemii, biologii, biochemii i biofizyki oraz informatyki. Prowadzone są one przy udziale pracowników Collegium Medicum UJ, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydziału Chemii.

Studia Biofizyki II stopnia pogłębiają i rozszerzają wiedzę zdobytą na I stopniu studiów. Obejmują poznanie problemów na styku fizyki, biochemii, biologii, biotechnologii, genetyki oraz nauk medycznych. Przygotowują specjalistów z biofizyki o interdyscyplinarnym profilu wykształcenia przeznaczonych do zatrudnienia w ramach szybko rozwijających się dziedzin pogranicza biologii, medycyny i nauk fizycznych.

Wszyscy studenci kierunku biofizyka już od pierwszego roku studiów mogą się ubiegać o przyznanie stypendium fundowane przez Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego „Materia – Energia – Przyszłość", o którym więcej można przeczytać tutaj.