Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Poniżej opisane zostały tylko niektóre spośród wielu programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim – pełną ofertę można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Przekładoznawstwo literacko-kulturowe

Otwarta książka

Przekładoznawstwo literacko-kulturowe to intensywny dwuletni program studiów magisterskich (II stopnia) prowadzony na Wydziale Polonistyki we współpracy z Wydziałem Filologicznym.

Nowatorska międzywydziałowa formuła przewiduje dużą komponentę praktycznych zajęć przekładowych, zapewnia kształcenie przekładoznawcze oraz polonistyczne pod okiem wybitnych specjalistów, dając równocześnie możliwość uczestnictwa w kursach języka i kultury na wybranej filologii obcej. W ofercie studiów znaleźć można zajęcia z zakresu przekładoznawstwa, współczesnej literatury polskiej i wybranej obcej, teorii i interpretacji dzieła literackiego, stylistyki praktycznej języka polskiego. Studenci będą rozwijać swoje praktyczne umiejętności w trakcie warsztatów i projektów przekładowych pod kierunkiem uznanych tłumaczy literatury. Już w trakcie studiów mają też szansę rozpocząć współpracę z instytucjami kultury czy wydawnictwami.  

Więcej informacji na temat programu studiów, kryteriów kwalifikacji lub profilu absolwenta znaleźć można na stronach www.polonistyka.uj.edu.pl oraz www.erk.uj.edu.pl.

Data opublikowania: 03.03.2016
Osoba publikująca: Małgorzata Kozik