Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Poniżej opisane zostały tylko niektóre spośród wielu programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim – pełną ofertę można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Rosjoznawstwo

www.rosjoznawstwo.uj.edu.pl

Studia prowadzone są w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ, mateczniku studiów rosjoznawczych w Polsce, przez doświadczoną kadrę, której dorobek i naukowe kontakty w środowisku międzynarodowym zapewniają znakomity poziom poznania fascynującego świata rosyjskiej kultury, społeczeństwa, a także osiągnięć i problemów cywilizacyjnych.

Rosja jest największym sąsiadem Polski, rezerwuarem niezliczonych zasobów naturalnych. Liczba ludności Federacji Rosyjskiej przekracza 140 milionów. Pomimo napięć w stosunkach politycznych z niektórymi sąsiadami państwo to pozostaje strategicznym partnerem gospodarczym Unii Europejskiej, zapewniając jej najwięcej surowców energetycznych spośród licznego grona dostawców. Pomimo obustronnych sankcji rozwija się ruch turystyczny i wymiana handlowa.

Niezatapialnym skarbem Rosji pozostaje jej niezwykle bogata i wielowymiarowa kultura, obejmująca m.in. świat prawosławnej duchowości z jej oprawą w postaci cerkwi, ikon i chorałów, monumentalne i psychologiczne obrazy filmowe, klasykę literatury światowej z Fiodorem Dostojewskim, Lwem Tołstojem, Antonim Czechowem, Michaiłem Bułhakowem, Aleksandrem Sołżenicynem, realistyczne i awangardowe malarstwo, odmienną od zachodniej architekturę.

Z kolei dostępna nam rosyjska współczesność to przede wszystkim nieprawdopodobnie bogate zasoby rosyjskiego internetu, w tym informacja naukowa i gospodarcza, polemiki blogerów, publicystyka i działania na niwie artystycznej, osiągalne online dla osób władających językiem rosyjskim.

Instytut Rosji i Europy Wschodniej otwiera przed studentami realia najrozleglejszego państwa naszego globu w oparciu o historyczne doświadczenie i specyficzną mentalność, której poznanie jest niezbędne w kontaktach handlowych, politycznych i kulturalnych.

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

na nowym kierunku - ROSJOZNAWSTWO trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Na program studiów składają się kursy poświęcone fascynującej swą niezwykłością dawnej i współczesnej kulturze rosyjskiej, jej historii i przestrzeni geograficznej, życiu religijnemu, myśli filozoficznej i społecznej, literaturze, filmowi, mediom, gospodarce, życiu politycznemu oraz specyficznej mentalności wyznaczającej reguły w kulturalnych i biznesowych kontaktach z Rosjanami. Studia ukazują rozwój cywilizacyjny ojczyzny Dostojewskiego i Mendelejewa, jej życie codzienne i odmienność od świata europejskiego. 

Ponieważ narzędziem do poznania kultury i społeczeństwa największego sąsiada Polski jest język rosyjski, używany jako „język pierwszy" przez blisko 200 milionów osób na świecie, program nauczania zapewnia intensywne zajęcia praktyczne w tym zakresie przez 3 lata nauki, dające możliwość biegłego opanowania języka w stopniu pozwalającym na przystąpienie do rosyjskich egzaminów państwowych. 

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

otwarte są dla absolwentów dowolnych kierunków studiów. Trwają dwa lata i kończą się uzyskaniem tytułu magistra na kierunku kulturoznawstwo, specjalność: ROSJOZNAWSTWO.

Program studiów zawiera kursy obejmujące wiedzę na temat kultury współczesnej Rosji, pokazywanej w ramach przedmiotów dotyczących zagadnień szczegółowych, takich jak antropologia kultury rosyjskiej, najnowsza literatura rosyjska, rosyjskie idee i ideologie, kultura polityczna, niezwykle bogata w skali światowej blogosfera, stosunki polsko-rosyjskie, najnowsze kino, emigracja Rosjan, instytucje kultury, religia.

Studia pozwalają także na podstawowe zaznajomienie się z dawną i nowszą kulturą Białorusi, najbliższego sojusznika państwa rosyjskiego.

Wśród kursów do wyboru student może znaleźć lektorat języka rosyjskiego, prowadzony na różnych poziomach zaawansowania – także dla początkujących. Studenci początkujący mają możliwość wybrania modułu intensywnej nauki języka rosyjskiego w ilości 120 godzin w każdym semestrze studiów, co pozwala na zdanie egzaminu z języka rosyjskiego na poziomie B2+.

Podczas studiów główny nacisk położony jest na poznanie najnowszej kultury rosyjskiej oraz wybranych zagadnień społecznych. W zestawie przedmiotów fakultatywnych, oprócz kursów podejmujących zagadnienia współczesności, oferowane są również zajęcia umożliwiające poznanie dorobku dawniejszej cywilizacji rosyjskiej.

* * *

Studia nad cywilizacją rosyjską w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ zapewniają m.in.

  • zajęcia w centrum miasta, tuż obok Muzeum Narodowego, Biblioteki Jagiellońskiej, Parku Jordana, Auditorium Maximum; nieopodal rozpościerają się krakowskie Błonia;
  • kontakt z goszczącymi w Instytucie rosyjskimi uczonymi w formacie wykładów otwartych i wymiany naukowej;
  • możliwość uczestnictwa w Kole Naukowym Studentów Rosjoznawstwa, dzięki któremu nasi studenci odwiedzają Rosję i sąsiednie państwa, poznając bogactwo ich kultur i nawiązując bezpośrednie kontakty;
  • poznanie żywego języka rosyjskiego w oparciu o nowatorskie metody nauczania.
Data opublikowania: 18.05.2017
Osoba publikująca: Maria Stós