Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Poniżej opisane zostały tylko niektóre spośród wielu programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim – pełną ofertę można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl.

[WBBiB] Biofizyka – most pomiędzy fizyką i biologią

WBBiB

Dynamiczny rozwój wiedzy o otaczającym nas świecie prowadzi do powstawania nowych dyscyplin, których nie da się jednoznacznie przypisać do starych, dobrze znanych kategorii. Przykładem takiej hybrydy, mostu, łączącego nauki ścisłe z biologią, jest biofizyka.

Fizycy przedstawiają zjawiska naturalne za pomocą równań matematycznych, biolodzy do ukazania życia w całej jego różnorodności posługują się rozbudowanym opisem. Biofizycy wykorzystają „prostotę" praw fizycznych do badania złożonych ekosystemów, organizmów żywych oraz ich składowych (tkanek, komórek, organelli, makrocząsteczek, atomów).

Odkrycia w dziedzinie biofizyki mają konkretne zastosowania w profilaktyce zdrowia, medycynie, ochronie środowiska, zarządzaniu energią, tworzeniu biomateriałów, produkcji żywności. Czerpiąc informacje z różnych obszarów fizyki, chemii, matematyki i biologii biofizycy:

 • odkrywają zasady działania układów biologicznych,
 • budują modele funkcjonowania układów żywych i ich elementów,
 • poznają mechanizmy powstawania chorób i opracowują nowe terapie,
 • za pomocą modelowania molekularnego projektują leki, 
 • współtworzą specjalistyczną aparaturę służącą do wykrywania, obrazowania, analizowania substancji wchodzących w skład żywych organizmów,
 • przyczyniają się do powstania nowych metod wykorzystywanych w diagnostyce,
 • tworzą nanomateriały,
 • wykorzystują bioenergetykę do zastosowań przemysłowych, np. w sztucznej fotosyntezie, konstrukcji paneli solarnych, czy produkcji bioelektryczności na większą skalę,
 • na wzór biologicznych nanomaszyn, konstruują miniroboty.

Biofizyka to studia dla…

…osób zafascynowanych procesami zachodzącymi w żywych organizmach i lubiących przedmioty ścisłe; absolwentów klas matematyczno-fizycznych, biologiczno-chemicznych i pokrewnych; introwertycznych miłośników komputerów/„mózgowców" oraz ekstrawertycznych eksperymentatorów.

Dlaczego biofizyka na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii?

Studia na WBBiB mają prawdziwie interdyscyplinarny charakter i pozwalają na:

 • bezpośredni dostęp do specjalistycznych pracowni i laboratoriów, w których bada się zagadnienia współczesnej biologii i biomedycyny,
 • kontakt, na miejscu, z wybitnymi przedstawicielami nauk pokrewnych – genetykami, biologami molekularnymi, biochemikami.

Dodatkowymi zaletami jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich są spójny program oraz duża liczba kursów do wyboru na wyższych latach, a także brak konieczności zdawania egzaminu licencjackiego oraz egzaminu wstępnego na studia magisterskie.

Data opublikowania: 04.06.2016
Osoba publikująca: Małgorzata Kozik