Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Poniżej opisane zostały tylko niektóre spośród wielu programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim – pełną ofertę można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Porównawcze studia cywilizacji

W życiu codziennym, w środowisku zawodowym, w doniesieniach medialnych, podczas wakacyjnych wojaży albo czytając fascynującą literaturę czy słuchając niezwykłej muzyki spotykamy się z ludźmi, informacjami, historiami, symbolami, wierzeniami, które nie są dla nas oczywiste, nie należą do znanej nam kultury. Jeżeli chcesz aby ten świat był dla Ciebie zrozumiały, wybierz porównawcze studia cywilizacji.

Globalna wioska

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, jak wskazuje jej nazwa, daje szeroki wachlarz możliwości, dzięki którym poznasz dogłębnie mechanizmy funkcjonowania innych kultur. W obecnie mocno zglobalizowanym świecie wydaje się to być bardzo cenna zaleta – jak bowiem współpracować z przedstawicielami rozmaitych krajów, nie będąc w stanie efektywnie się z nimi komunikować?

Jeśli, w kontekście swojej zawodowej przyszłości, myślisz o prowadzeniu międzynarodowego dialogu lub zdobywaniu zagranicznych rynków, wybierz Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji. Gama przedmiotów zorientowanych w większości na Wschód, pomoże Ci zrozumieć kulturowe różnice, odmienne idee, wartości i zwyczaje.

Znajomość języków

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji oferuje narzędzia ułatwiające poruszanie się w chaosie splątanych symboli kulturowych. Aby poznać inną kulturę nie wystarczy wskazać kraj na mapie. Kluczem do wielu tajemnic jest język, który z jednej strony ułatwia komunikację z ludźmi danego rejonu świata, a z drugiej daje pełniejszy wgląd w całe tło kulturowe jak chociażby rozmaite teksty, publikacje, wywiady. Porównawcze studia cywilizacji oferują kursy języków orientalnych, które umożliwiają bliższy i pełniejszy kontakt z celem badań. Krąg azjatycki reprezentuje język japoński, zainteresowanie którym nie słabnie od lat, język arabski umożliwia wgląd w zróżnicowane tradycje kilkunastu krajów, a dodatkowo hindi reprezentuje dynamiczną sferę subkontynentu indyjskiego. Duża ilość godzin lektoratów oraz translatoria, stanowiące kontynuację języka na wyższym poziomie, przygotowują studentów do pogłębionych studiów nad wybraną kulturą, a jednocześnie umożliwiają uczestnikom kursów kontakt z przedstawicielami danych kręgów językowych. Taka możliwość w szybko kurczącym się świecie, gdzie przyjaciół i partnerów zawodowych mamy już z najdalszych zakątków globu, ułatwia pewniejsze poruszanie się na wszystkich poziomach komunikacji.

Solidna metodologia

Porównawcze studia cywilizacji stanowią ewenement na skalę europejską, będąc jedynym ośrodkiem oferującym tak zróżnicowany program studiów kulturoznawczych na poziomie zarówno licencjatu, jak i magisterium. Oferujemy naszym studentom przedmioty związane z największymi kręgami cywilizacji jak np. muzułmańskiej, indyjskiej, konfucjańskiej, zachodniej czy też krajów Mezoameryki. Wszystkie elementy kulturowe pozostałyby jednak bezładną mieszaniną, gdyby nie przedmioty podające narzędzia i metody rozumienia obcych kultur, jak kursy z antropologii, teorii religioznawczych i socjologicznych, językoznawstwa czy też metod badań społecznych. Wyposażają one studentów w owe wcześniej wspomniane mapy i kompasy ułatwiające orientację w szybko zmieniającej się rzeczywistości kulturowej.

Świat stoi otworem!

Jeśli twoje plany dotyczące przyszłości zawodowej zawierają projekty dialogu międzykulturowego, zdobywania zagranicznych rynków – warto wybrać porównawcze studia cywilizacji. Tylko tutaj tak dogłębnie poznasz tajemnice zawsze fascynujących krajów Wschodu, dowiesz się, dlaczego Japończycy lubią Hello Kitty, sprawdzisz, czy taniec brzucha tańczy się w każdym miejscu Bliskiego Wschodu oraz jak bardzo święte są indyjskie „święte krowy". Zakres tematyczny i metodologiczny przedmiotów oferowanych w naszej jednostce pomoże lepiej i dogłębniej zrozumieć różnice kulturowe, odmienne zwyczaje, wartości i idee.


W ofercie Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji znajdują się studia kulturoznawcze o specjalności porównawcze studia cywilizacji (studia I i II stopnia), a także specjalność buddologia (studia I stopnia) oraz studia nad buddyzmem współczesnym (studia II stopnia). Pełna informacja o oferowanych specjalnościach znajduje się na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Materiał przygotowany przez Katedrę Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ

Data opublikowania: 10.02.2017
Osoba publikująca: Małgorzata Kozik