Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Poniżej opisane zostały tylko niektóre spośród wielu programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim – pełną ofertę można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Slawistyka – poznaj języki i kulturę krajów słowiańskich

Instytut Filologii Słowiańskiej zaprasza na stacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku neofilologia » filologia słowiańska, oferowane moduły specjalizacyjne: bułgarski, chorwacki, czeski, słowacki, serbski.

Czego można nauczyć się na slawistyce?

Studia slawistyczne skupiają się wokół języków, literatur i kultur Słowian zachodnich i południowych. Celem kształcenia jest osiągnięcie dobrej sprawności językowej po licencjacie i biegłej po magisterium, a ponadto rozległej wiedzy o kulturach, literaturach i społeczeństwach poszczególnych krajów słowiańskich. Oprócz języków specjalizacji, studenci uczą się również innych języków słowiańskich (rosyjskiego, słoweńskiego lub macedońskiego). Obowiązkowa jest kontynuacja nauki języka obcego ze szkoły średniej. Z myślą o rynku pracy, na studiach drugiego stopnia realizowany jest program przekładowy: trzysemestralny kurs przekładu ustnego odbywający się w profesjonalnym laboratorium językowym oraz czterosemestralny kurs przekładu pisemnego.

Stypendia i wyjazdy edukacyjne

Pobyty stypendialne, wycieczki tematyczne, szkoły językowe oferowane są studentom już od I semestru studiów. W pierwszej kolejności odbywają się obozy naukowe z intensywną nauką języka i poznawaniem różnych aspektów kultur słowiańskich, następnie organizowane są wycieczki do wybranych miast i regionów Słowiańszczyzny: to znakomita okazja do zwiedzenia najważniejszych miejsc, spotkań z naukowcami, pisarzami, artystami, nawiązania kontaktów ze studentami z zagranicznych ośrodków. Wielu studentów korzysta z oferty stypendialnej programu Erasmus+, na semestralne pobyty w wybranym ośrodku akademickim co roku wyjeżdża około 30 osób. Krakowscy slawiści mają możliwość wyjazdu do Słowacji, Czech, Chorwacji, Bułgarii, Serbii, Słowenii, Macedonii, Niemiec, Austrii. Wyjazdy w ramach programu Erasmus+, podobnie jak stypendia ministerialne, to najlepszy sposób na perfekcyjne opanowanie języka, poznanie kultury i życia codziennego, zawarcie nowych przyjaźni, ale także zebranie materiałów do prac dyplomowych. Umiejętności językowe można kształcić także podczas letnich szkół językowych w krajach Europy Środkowej i Bałkanów.

Studia slawistyczne umożliwiają:

  • praktyczne opanowanie języka specjalizacji: bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, serbskiego lub słowackiego (zajęcia prowadzone przez native speakerów – zawodowych lektorów),
  • zdobycie kompetencji przekładowych w zakresie przekładu ustnego i pisemnego,
  • zorientowanie w zjawiskach kulturowych, literackich i językowych wybranego kraju w kontekście całej Słowiańszczyzny i Europy,
  • zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa,
  • pobyty stypendialne oraz staże w ważnych ośrodkach zagranicznych w Europie Środkowej i na Bałkanach,
  • gruntowne przygotowanie do podjęcia działalności zawodowej w firmach prowadzących współpracę z zagranicą, instytucjach kultury, placówkach, dyplomatycznych oraz szkolnictwie.

Profil absolwenta

Absolwenci studiów slawistycznych doskonale radzą sobie na rynku pracy. Znają najczęściej kilka języków – biegle posługują się przynajmniej jednym językiem słowiańskim (słowackim, czeskim, bułgarskim, serbskim lub chorwackim), co w połączeniu ze znajomością języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego (których naukę kontynuują na studiach) i przynajmniej bierną znajomością języka rosyjskiego, daje bardzo pożądany mariaż umiejętności przyszłego pracownika. Firmy outsourcingowe, których Kraków stał się w ostatnim czasie prawdziwym centrum, takie jak Shell, Deloitte, IBM, Comarch, Capgemini czy Heineken, chętnie zatrudniają naszych absolwentów w charakterze tłumaczy, księgowych, asystentów, czy też zarządzających projektami i logistyką. Od lat spora część absolwentów znajduje również zatrudnienie w sektorze turystycznym.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z Instytutem Filologii Słowiańskiej: filologia.slowianska@filg.uj.edu.pl oraz odwiedź strony:

Informacje na temat kryteriów kwalifikacji, terminów i limitów przyjęć znajdziesz na stronach systemu ERK: www.erk.uj.edu.pl.

Data opublikowania: 23.03.2017
Osoba publikująca: Małgorzata Kozik