Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Poniżej opisane zostały tylko niektóre spośród wielu programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim – pełną ofertę można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Zarządzanie publiczne – zostań nowoczesnym menadżerem

Zarządzanie publiczne - diament

Nowe studia 2017/2018

W październiku 2017 roku w Instytucie Spraw Publicznych UJ (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej) uruchomiony został nowoczesny kierunek stacjonarnych studiów pierwszego stopnia: ZARZĄDZANIE PUBLICZNE.

Zostań nowoczesnym menadżerem, liderem organizacji, przywódcą grupy! Naucz się zarządzać, nie zapominając o ludziach w swoim otoczeniu i wartościach, w których wyrosłeś.

Program studiów

Program tych studiów umożliwia pogłębienie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podjęcia pracy w organizacjach publicznych, pozarządowych oraz podmiotach ekonomii społecznej, kształtuje umiejętności pozwalające na zakładanie własnych organizacji, działających w sferze publicznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni, spółek non-profit).

Studia kształcą liderów i przywódców, kierowników i menadżerów dla organizacji publicznych i pozarządowych, zarówno polskich, jak i funkcjonujących w realiach Unii Europejskiej. Pozwalają poznać i zrozumieć wyzwania współczesnego świata, nabyć wyjątkowe umiejętności w zakresie metod, technik i instrumentów zarządzania w organizacjach publicznych i pozarządowych.

Celem studiów jest rozwijanie umiejętności umożliwiających wykonywanie zadań z zakresu zarządzania i polityki publicznej w instytucjach społecznych, organizacjach publicznych, w szczególności na wszystkich szczeblach administracji rządowej i samorządowej, jak również w organizacjach międzynarodowych (np. Unia Europejska), podmiotach ekonomii społecznej i organizacjach pozarządowych.

ZARZĄDZANIE PUBLICZNE kształci ludzi:

 • odpowiedzialnych,
 • mających szerokie horyzonty intelektualne,
 • w sposób szczególny przestrzegających zasad moralnych,
 • jak również odnoszących się w swej pracy do wartości humanistycznych.

Szlifujemy talenty od 1997 roku

Kandydacie, jeśli chcesz:

 • zmieniać świat,
 • mieć wpływ na miejsce, w którym mieszkasz,
 • uczyć się zarządzać organizacjami publicznymi i pozarządowymi,
 • pracować w urzędzie, stołecznym ministerstwie czy w instytucjach Unii Europejskiej,
 • zarządzać projektami w dużym mieście, czy małej wiosce,
 • założyć fundację, pomagać dzieciom i osobom wykluczonym społecznie,
 • z przyjaciółmi założyć spółdzielnię budującą jedyne latawce na świecie,

zapraszamy do Instytutu Spraw Publicznych UJ, który proponuje nowe spojrzenie na zarządzanie, gdzie człowiek jest podmiotem, a nie zasobem.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z Instytutem: isp@uj.edu.pl oraz odwiedź strony: www.isp.uj.edu.pl oraz www.facebook.com/isp.uj. Informacje na temat kryteriów kwalifikacji, terminów i limitów przyjęć znajdziesz na stronach systemu ERK: www.erk.uj.edu.pl.

Data opublikowania: 30.03.2017
Osoba publikująca: Małgorzata Kozik