Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Poniżej opisane zostały tylko niektóre spośród wielu programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim – pełną ofertę można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Geologia – studiuj z pasją!

Geologia

Geologia na Wydziale Geografii i Geologii UJ to studia dla ambitnych osób, pragnących poszerzać swoją wiedzę, umiejętności i horyzonty, ceniących bezpośredni kontakt z wykładowcami, wybitnymi specjalistami i pasjonatami w swoich dziedzinach.

Dlaczego geologia?

Studia na kierunku geologia w Instytucie Nauk Geologicznych oferują atrakcyjne kursy wykorzystujące najnowocześniejszą infrastrukturę naukowo-dydaktyczną (w tym kursy terenowe w kraju i za granicą). Od lutego 2017 roku zajęcia dla studentów odbywają się w nowoczesnej siedzibie na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie na wyposażeniu ING UJ znajdują się specjalistyczne laboratoria i pracownie, m.in. geochemiczne, mikroskopii skaningowej. Planuje się także dalszą rozbudowę infrastruktury badawczej.

W ofercie dydaktycznej znajdują się kursy specjalistyczne prowadzone przez pracowników krajowych i międzynarodowych jednostek naukowo-badawczych (Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, GEOMAR – Helmholtz Centre for Ocean Research, University of Bergen) oraz przedsiębiorstw takich jak Orlen Upstream.

Zapraszamy do obejrzenia teledysku Mateusza Smolenia – studenta geologii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. Swoją fascynację tą nauką postanowił wam zilustrować przy pomocy swojej innej pasji – rapu:

Wyjazdy i staże

W ramach programów ERASMUS+, CEEPUS, MOST studenci geologii mają możliwość korzystania ze stypendiów i wyjazdów, tak za granicę, jak i do innych jednostek naukowych w kraju. System punktowy ECTS ułatwia zaliczanie kursów zrealizowanych poza Uniwersytetem Jagiellońskim do ogólnej punktacji w toku studiów.

Dodatkowo Instytut Nauk Geologicznych UJ, przy współpracy z przedsiębiorstwami komercyjnymi oraz z jednostkami naukowo-badawczymi, m.in. branży wydobywczej i ochrony środowiska, w ramach programu POWER umożliwiający odbycie w trakcie studiów płatnych staży zawodowych.

Co po studiach?

Absolwent studiów I i II stopnia kierunku geologia dysponuje wiedzą dotyczącą przedmiotów ogólnych i podstawowych oraz przedmiotów kierunkowych z geologii. Pozwala mu to na wykonywanie prac geologicznych na profesjonalnym poziomie zawodowym.

Absolwent swobodnie porusza się także w tematyce geologii stosowanej, hydrogeologii oraz ochrony i kształtowania środowiska. Umożliwia to zatrudnienie w instytucjach zajmujących się zapobieganiem negatywnym skutkom działalności człowieka, wynikającym szczególnie z eksploatacji surowców naturalnych i paliw kopalnych. Podczas studiów zdobywa się umiejętność uczestniczenia w pracy grupowej i kierowania niewielkimi zespołami wykonującymi zadania zlecone. Ukończenie studiów geologicznych daje naszym absolwentom wysokie kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie m.in. w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym, przedsiębiorstwach geologicznych i geofizycznych, komórkach poszukiwawczych i wydobywczych koncernów naftowych, geologicznej obsłudze kopalń, administracji państwowej (komórki ochrony środowiska i geologii od szczebla gminy po urzędy wojewódzkie), placówkach naukowych na wyższych uczelniach oraz w Polskiej Akademii Nauk. Wielu absolwentów z sukcesem prowadzi własną działalność gospodarczą.

Chcesz wiedzieć więcej?

Odwiedź stronę Instytutu Nauk Geologicznych: www.ing.uj.edu.pl/kandydat. Informacje na temat kryteriów kwalifikacji, terminów i limitów przyjęć znajdziesz również na stronach systemu ERK: www.erk.uj.edu.pl, gdzie będziesz mógł się zarejestrować.

Data opublikowania: 08.05.2017
Osoba publikująca: Małgorzata Kozik