Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Poniżej opisane zostały tylko niektóre spośród wielu programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim – pełną ofertę można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Relacje międzykulturowe w turystyce – łączymy pasję z praktyką!

Któż nie lubi podróżować? Pewnie wiecie, że tysiące osób z całego świata na cel swych wypraw wybierają Kraków i Małopolskę. W tym regionie turystyka stanowi ważny sektor gospodarki, ale co ważne – by w nim aktywnie działać i czerpać korzyści – liczą się kompetencje.

Relacje międzykulturowe w turystyce (ReMiT) prowadzone w Instytucie Studiów Międzykulturowych są innowacyjną specjalizacją na studiach drugiego stopnia: relacje międzykulturowe, dofinansowaną z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. ReMiT to nowatorska ścieżka, na której Instytut oferuje zajęcia głównie warsztatowe (prowadzone metodą projektów oraz w formie pracy w terenie). Wszystkie kursy tworzone są w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami –  specjalistami z branży turystycznej i przedstawicielami prestiżowych instytucji kultury Krakowa i Małopolski. Ważnym elementem programu są praktyki i staże oferowane przez partnerów projektu oraz możliwość pisania prac dyplomowych w konsultacji z praktykami. Partnerami w realizacji projektu będą m.in. Urząd Miasta Krakowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Małopolski Instytut Kultury, Małopolska Organizacja Turystyczna.

Przykładowe kursy oferowane na specjalizacji:

  • Wielokulturowość Małopolski
  • Innowacyjny produkt turystyczny w środowisku wielokulturowym
  • Komunikacja międzykulturowa w obsłudze ruchu turystycznego
  • Międzykulturowa interpretacja trudnego dziedzictwa

Dla kogo?

Specjalizacja kierowana jest do osób, które pragną pogłębić kompetencje międzykulturowe z myślą o pracy w turystyce, instytucjach kultury oraz organizacjach zajmujących się rozwojem ruchu turystycznego. Dla studentek i studentów przewidujemy możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach rozwijających wiedzę i umiejętności z myślą o wzbogaceniu profilu absolwenta (kurs pilota wycieczek, kurs pozyskiwania dotacji unijnych, etc.). Elastyczny program i indywidualne podejście do studenta sprzyjają podjęciu aktywności zawodowej jeszcze w trakcie studiów. 

Więcej informacji

Szczegółowe informacje o koncepcji specjalizacji, programie studiów, przedsiębiorcach uczestniczących w projekcie znaleźć można na stronie Instytutu Studiów Międzykulturowych w zakładce ReMiT: www.ism.uj.edu.pl/remit.
Chętnie odpowiemy na pytania na naszym profilu na Facebooku: www.facebook.com/remitUJ oraz na e-mail: remit@uj.edu.pl.

Informacje na temat kryteriów kwalifikacji, terminów i limitów przyjęć dostępne są na stronach systemu ERK: www.erk.uj.edu.pl.

Data opublikowania: 23.05.2017
Osoba publikująca: Małgorzata Kozik