Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Poniżej opisane zostały tylko niektóre spośród wielu programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim – pełną ofertę można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Studia azjatyckie: nowy moduł – Azja Południowo-Wschodnia

Azja Południowo-Wschodnia jest o tyle ciekawym obszarem, że pod względem geopolitycznym przypomina Europę Środkowo-Wschodnią, czyli składa się z dużej ilości krajów o średniej wielkości. Dodatkowo, z częścią z nich, mamy bardzo dobre kontakty historyczne, na przykład z Wietnamem. Największą część diaspory azjatyckiej w Polsce stanowią właśnie Wietnamczycy, dlatego też znajomość oferowanego przez nas języka wietnamskiego będzie dodatkowym atutem w pogłębianiu wzajemnych relacji.

Kolejnym wartym uwagi państwem jest Indonezja, najważniejszy kraj w regionie, uznawany za jednego z nowych azjatyckich tygrysów. Jego dynamiczny rozwój tworzy nowe możliwości gospodarcze dla polskich inwestorów, a obecnie eksportujemy tam sporo żywności. Znajdujący się w programie naszych studiów język indonezyjski (Bahasa Indonesia) to nieskom­plikowany język zapisywany alfabetem łacińskim, którego znajomość jest niezbędna do zrozumienia specyfiki kraju oraz umacniania relacji, ponieważ Indonezyjczycy bardzo cenią sobie znajomość ich kultury oraz etykiety. Kolejnym interesującym państwem jest Singapur, stanowiący najważniejsze centrum gospodarcze regionu, a dalej atrakcyjnie turystycznie Tajlandia, Birma, Kambodża czy Laos. Natomiast Filipiny są bliskie Polakom ze względu na dominujący tam katolicyzm. Wszystkie wymienione kraje mają ogromny potencjał polityczny, gospodarczy oraz kulturalny, co implikuje potrzebę kształcenia specjalistów od tego regionu. Absolwenci naszego kierunku bez wątpienia będą odpowiedzią na to wyzwanie.

Studia azjatyckie moduł Azja Południowo-Wschodnia są niezwykle oryginalnym połączeniem efektywnego nauczania języków bahasa lub wietnamskiego wraz z całym wachlarzem zagadnień społecznych, ekonomicznych i kulturowych Dalekiego Wschodu ze szczególnym podkreśleniem roli Azji Południowo-Wschodniej.

W ramach studiów realizowany jest program nauczania, na który składają się przedmioty określające kierunek studiów: studia azjatyckie i specjalność: studia dalekowschodnie. Program specjalności oraz modułów realizowany jest od pierwszego semestru. Podczas studiów student pozna m.in. specyfikę zagadnień społecznych Azji Południowo-Wschodniej w wielu płaszczyznach: historycznej, filozoficznej i religijnej, a także mechanizmy polityki i gospodarki. Istotnym elementem procesu kształcenia jest nauka języka bahasa/wietnamskiego w wymiarze 480 godzin.

Zasadniczym celem procesu dydaktycznego jest przygotowanie absolwenta do samodzielnej analizy zjawisk społecznych oraz podejmowania działań w obszarze kultury, polityki i gospodarek regionu Azji Południowo-Wschodniej. Podczas studiów student pozna m.in. specyfikę jego społeczeństw w wielu płaszczyznach: historycznej, filozoficznej i religijnej, a także mechanizmy polityki i ekonomii państw regionu. Zasadniczym celem procesu dydaktycznego jest przygotowanie absolwenta do analizy zagadnień społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i procesów kulturowych, politycznych i gospodarczych.

Szczegółowe informacje: 

www.orient.uj.edu.pl/dla-kandydatow/studia-dalekowschodnie/i-stopnia-stacjonarne-azja-poludniowo-wschodnia.

Informacje na temat kryteriów kwalifikacji, terminów i limitów przyjęć dostępne są na stronach systemu ERK: www.erk.uj.edu.pl.

Data opublikowania: 04.07.2017
Osoba publikująca: Małgorzata Kozik