Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Poniżej opisane zostały tylko niektóre spośród wielu programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim – pełną ofertę można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Studia azjatyckie: nowy moduł – Azja Centralna

Studia azjatyckie: moduł Azja Centralna, są niezwykle oryginalnym połączeniem efektywnego nauczania tu języków chińskiego i rosyjskiego wraz z całym wachlarzem zagadnień społecznych, ekonomicznych i kulturowych Dalekiego Wschodu ze szczególnym podkreśleniem roli Azji Centralnej.

W ramach studiów realizowany jest program nauczania, na który składają się przedmioty określające kierunek studiów: studia azjatyckie i specjalność: studia dalekowschodnie. Program specjalności oraz modułów realizowany jest od pierwszego semestru. Podczas studiów student pozna m.in. specyfikę zagadnień społecznych Azji Centralnej w wielu płaszczyznach: historycznej, filozoficznej i religijnej, a także mechanizmy polityki i gospodarki. Istotnym elementem procesu kształcenia jest nauka języka chińskiego, w wymiarze 480 godzin.

Wykształcenie u studentów wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zintegrowanej problematyki współczesnej krajów regionu Azji Centralnej. Zasadniczym celem procesu dydaktycznego jest przygotowanie absolwenta do samodzielnej analizy zjawisk społecznych oraz podejmowania działań w obszarze kultury, polityki i gospodarek regionu. Podczas studiów student pozna m.in. specyfikę jego społeczeństw w wielu płaszczyznach: historycznej, filozoficznej i religijnej, a także mechanizmy polityki i ekonomii państw regionu. Zasadniczym celem procesu dydaktycznego jest przygotowanie absolwenta do analizy zagadnień społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i procesów kulturowych, politycznych i gospodarczych.

Szczegółowe informacje: www.orient.uj.edu.pl/dla-kandydatow/studia-dalekowschodnie/i-stopnia-stacjonarne-azja-centralna. Informacje na temat kryteriów kwalifikacji, terminów i limitów przyjęć dostępne są na stronach systemu ERK: www.erk.uj.edu.pl.

Data opublikowania: 04.07.2017
Osoba publikująca: Małgorzata Kozik