Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Poniżej opisane zostały tylko niektóre spośród wielu programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim – pełną ofertę można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Praca socjalna – studia magisterskie na Wydziale Filo­zo­ficznym

Nieustający rozwój sektora społeczno-socjalno-pomocowego wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na wykwalifikowanych w tej dziedzinie specjalistów. O ich wykształcenie dba Wydział Filozoficzny UJ na dwuletnich studiach magisterskich na kierunku praca socjalna. Kierunek ten stanowi ciekawe połączenie studiów w dziedzinie psychologii stosowanej oraz socjologii, podczas których student rozwija umiejętności z zakresu mediacji, planowania, organizacji i ewaluacji działań pomocowych oraz współczesnych metod pracy socjalnej.

Podstawowe obszary tematyczne, które obejmuje program studiów to: efektywna komunikacja, prowadzenie i diagnozowanie badań, planowanie i realizacja projektów, animacja i organizacja środowiska, jak również promocja i zarządzanie. Absolwenci kierunku praca socjalna będą mogli znaleźć zatrudnienie w instytucjach realizujących działania związane z szeroko pojętą pracą społeczną -  jednostkach samorządu, organizacjach pozarządowych oraz prywatnych firmach (działy HR i działy odpowiedzialne za CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu).

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji, kryteriów formalnych, wymaganych dokumentów i harmonogramu rekrutacji dostępne są na stronie systemu ERK.