Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Poniżej opisane zostały tylko niektóre spośród wielu programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim – pełną ofertę można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów. Jedyne takie studia w Polsce!

W dzisiejszych czasach prawo autorskie, prasowe, internetowe czy prawo konkurencji to dyscypliny, których znajomość staje się niezbędna w każdej sferze życia i działalności gospodarczej. Na rynku pracy coraz częściej poszukiwani są specjaliści w tych dziedzinach. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu problematyką własności intelektualnej, Wydział Prawa i Administracji UJ oferuje stacjonarne oraz niestacjonarne studia I stopnia na kierunku „Prawo własności intelektualnej i nowych mediów".

Na jedynych tego typu studiach w Polsce studenci mogą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: prawa cywilnego, gospodarczego, unijnego, ekonomii, zarządzania, jak również  szeroko pojętego prawa własności intelektualnej, prawa mediów, transferu technologii, zarządzania wiedzą i innowacjami. Zdobytą wiedzę studenci wykorzystają na zajęciach praktycznych (połowa programowego wymiaru godzin) organizowanych głównie w formie warsztatów prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów.

Czekają na nich również ciekawe oferty praktyk studenckich. Organizowane sa one m.in.: Urząd Patentowy RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, firmy reklamowe i internetowe.

Jeśli chciałbyś związać swoją przyszłość z pracą w mediach elektronicznych i tradycyjnych, marketingu, reklamie, centrach transferu technologii czy też branży innowacyjnej, kierunek „Prawo własności intelektualnej i nowych mediów" to dla Ciebie idealna propozycja!