Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Poniżej opisane zostały tylko niektóre spośród wielu programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim – pełną ofertę można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Psychologia i psychologia stosowana: co wybrać?

W Uniwersytecie Jagiellońskim jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia prowadzone są w ramach dwóch osobnych programów na dwóch wydziałach:

  • psychologia na Wydziale Filozoficznym (ogólnoakademicki profil kształcenia),
  • psychologia stosowana na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej (praktyczny profil kształcenia).

Oba programy to jednolite studia magisterskie trwające 10 semestrów. Po ukończeniu każdego z nich studenci uzyskują tytuł magistra psychologii i posiadają takie same kwalifikacje zawodowe.

Różnice między psychologią i psychologią stosowaną – poza odmiennymi zasadami kwalifikacji na każdą z nich – mieszczą się w konstrukcji programu studiów.

Psychologia na Wydziale Filozoficznym zbudowana jest z kilku grup kursów: podstawowe kursy psychologiczne (A), zaawansowane kursy psychologiczne (B) i kursy niepsychologiczne. W ciągu pierwszych trzech lat studenci uzyskują zaliczenia z obowiązkowej grupy kursów A, zyskując podstawową wiedzę z wszystkich dziedzin psychologii. Od trzeciego roku sami kształtują program studiów, wybierając kursy zaawansowane z grupy B, w tym liczne kursy praktyczne. Studenci o sprecyzowanych zainteresowaniach mogą wybrać jedną lub dwie z ośmiu ścieżek specjalizacyjnych (psychologia kliniczna i psychologia zdrowia, psychologia kliniczna dziecka, psychologia organizacji i reklamy, psychologia rodziny i edukacji, psychoterapia, psychologia sądowa, psychologia sportu, naukowa). Opisy ścieżek specjalizacyjnych, szczegółowy program studiów – tzw. mapa kursów – oraz sylabusy poszczególnych przedmiotów znajdują się na stronie Instytutu Psychologii.

Program psychologii stosowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej składa się z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych, które razem stanowią trzon programu, oraz zajęć specjalizacyjnych, umożliwiających zrealizowania tzw. Profili Psychologii Stosowanej. Zajęcia specjalizacyjne to m.in. pracownia fakultatywna, moduł specjalizacyjny czy warsztaty psychologii stosowanej. Program i plan studiów oraz opisy kursów znajdują się na stronie Instytutu Psychologii Stosowanej.

Kandydatów zainteresowanych studiami psychologicznymi zachęcamy do zapoznania się z oboma programami studiów. Obecni studenci, zwłaszcza ci działający w kołach naukowych (psychologia: Koło Naukowe Studentów Psychologii, Neolution, Koło Młodych Psychologów; psychologia stosowana: Koło Nauk Psychologicznych PRAGMA) z pewnością chętnie pomogą w podjęciu decyzji, który z programów lepiej odpowiada oczekiwaniom i przyszłym planom zawodowym.