Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Poniżej opisane zostały tylko niektóre spośród wielu programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim – pełną ofertę można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Język polski w komunikacji społecznej: komunikacja w praktyce społecznej (studia I stopnia)

Polonistyka to nie tylko wiedza o literaturze

Język polski należy do najtrudniejszych na świecie. Nawet Polacy, od dziecka przyzwyczajeni do porozumiewania się po polsku, miewają wątpliwości co do poprawnego posługiwania się ojczystym językiem. A skuteczna komunikacja wymaga ponadprzeciętnej świadomości języka.

Rzecz jasna, każde studia na Wydziale Polonistyki UJ kształcą absolwentów potrafiących odpowiadać na pytania z dziedziny kultury języka. Ale to właśnie nowy, interdyscyplinarny kierunek, język polski w komunikacji społecznej, wyposaża swoich studentów w umiejętności konieczne do skutecznego komunikowania się – i analizowania strategii komunikacyjnych innych użytkowników języka.

W świecie, który tonie w komunikatach, specjalista biegły w budowaniu skutecznych strategii komunikacyjnych jest na wagę złota w każdej firmie i instytucji.

Kończąc stacjonarne studia pierwszego stopnia o specjalności komunikacja w praktyce społecznej nauczysz się:

 • tworzyć skuteczne strategie komunikacyjne,
 • posługiwać się perswazją i argumentacją, stając się specjalistą od retoryki stosowanej,
 • analizować i interpretować zjawiska komunikacyjne w nowych mediach,
 • prowadzić negocjacje i zachowywać postawę asertywną,
 • budować silne relacje interpersonalne,
 • z sukcesem komunikować się w kontekście interpersonalnym, publicznym i międzykulturowym.

W programie studiów znajdują się zajęcia z zakresu wiedzy o kulturze, literaturze, języku i komunikacji międzyludzkiej, medioznawstwa, podstaw psychologii i socjologii.

Absolwenci będą mogli kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na tym samym kierunku, gdzie do wyboru będą mieli dwie specjalności: komunikację w praktyce społecznej i nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. Będą również posiadać kompetencje pozwalające na podjęcie pracy w wielu obszarach:

 • mediach – prasa, radio, telewizja, serwisy internetowe, media społecznościowe;
 • agencjach public relations (PR), firmach doradztwa personalnego;
 • działach human resources (HR);
 • firmach zajmujących się prowadzeniem szkoleń w zakresie strategii komunikacyjnych i negocjacyjnych w biznesie;
 • szkołach językowych;
 • wydawnictwach – w działach marketingu, reklamy i promocji;
 • instytucjach zajmujących się współpracą międzynarodową;
 • instytucjach kulturalnych i oświatowych.

Studia prowadzone są przez Zakład Teorii Komunikacji na Wydziale Polonistyki UJ. Więcej informacji można znaleźć na stronie zakładu: www.komunikacja.polonistyka.uj.edu.pl.