Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Poniżej opisane zostały tylko niektóre spośród wielu programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim – pełną ofertę można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Filologiczna wycieczka na Daleki Wschód

Sinologia (od łacińskiej nazwy Chin – Sina), inaczej zwana chinoznawstem lub filologią chińską, to kierunek dla tych, którzy chcą połączyć pasję z pracą zawodową. Od wielu lat kultura starożytnych oraz współczesnych Chin stanowi inspirację dla szeroko pojętej kultury świata zachodniego. Jest stale obecna w literaturze, filmie oraz sztuce użytkowej, a kuchnia chińska jest jedną z najpopularniejszych kuchni światowych. Wzmacnianie się Chin na rynkach gospodarczych powoduje z kolei, że znajomość języka chińskiego staje się kompetencją poszukiwaną przez pracodawców wśród kandydatów do pracy.

Studia sinologiczne w Uniwersytecie Jagiellońskim są idealnym rozwiązaniem zarówno dla tych, którzy chcą rozwinąć swoje zainteresowania kulturą Dalekiego Wschodu, jak i dla tych, którzy chcą znajomość języka chińskiego wykorzystać w pracy zawodowej.

Program studiów przygotowano w taki sposób, aby studenci, nawet ci rozpoczynający naukę języka od zera, mogli w trakcie studiów opanować jego znajomość na poziomie B2. Szczególny nacisk kładziony jest na praktyczną naukę języka oraz zajęcia aktywizujące zdobytą wiedzę. Język nauczany jest w szerokim kontekście kultury chińskiej, tradycyjnej i współczesnej. Przyszli sinolodzy będą potrafili swobodnie porozumiewać się w języku chińskim oraz czytać ze zrozumieniem ogólne teksty odpowiednie do wskazanego poziomu, zapisane w znakach uproszczonych (stosowanych w ChRL) i tradycyjnych (używanych na Tajwanie). Będą również zaznajomieni z obowiązującym na Dalekim Wschodzie kodeksem zachowań kulturowych, uzupełniając wiedzę o sposobach komunikacji z mieszkańcami tego rejonu Azji.

Studenci mogą uzyskać roczne stypendium w Chinach lub na Tajwanie oraz skorzystać z wakacyjnych ofert kursów uniwersytetów Chin i Tajwanu.

Coraz szersze kontakty kulturalne i oferty turystyczne wiążą się z rosnącym zapotrzebowaniem na osoby znające język chiński. Zdobyte umiejętności pozwolą absolwentom na podjęcie pracy w firmach chińskich działających na rynku europejskim i w polskich oraz europejskich przedsiębiorstwach współpracujących z chińskimi i tajwańskimi kontrahentami.

Więcej informacji na temat studiów – szczegółowy harmonogram naboru, lista wymaganych dokumentów, zasady kwalifikacji, znaleźć można na stronie ERK.