Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Poniżej opisane zostały tylko niektóre spośród wielu programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim – pełną ofertę można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Ogólna czy stosowana – jaką informatykę wybrać?

Informatykę na Uniwersytecie Jagiellońskim można studiować na dwóch wydziałach: Matematyki i Informatyki oraz Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Zarówno studia na WMiI, jak i te na WFAiIS dadzą ci solidną wiedzę z różnych dziedzin nauk informatycznych, przygotowując do budowania dalszej kariery w ramach specjalizacji, jaka cię interesuje. W zależności od planów zawodowych, już od początku studiów będziesz mógł zdecydować się na bardziej teoretycznie i programistycznie zorientowane studia na Wydziale Matematyki i Informatyki lub na praktyczną specjalność stosowaną na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Jeśli ukończysz studia pierwszego stopnia na jednym z wydziałów nie zamyka ci to drogi do podjęcia studiów magisterskich na drugim.

Wydział Matematyki i Informatyki

Studia informatyczne prowadzone na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ powiązane są z badaniami prowadzonymi na wydziale obejmującymi poza problematyką czysto matematyczną, zagadnienia z zakresu matematycznych podstaw informatyki, zagadnień numerycznych, informatyki obliczeniowej, modelowania matematycznego i prac implementacyjnych.

Informatyka. Podczas dwóch pierwszych lat nauki na tym kierunku realizowany jest program studiów zawierający podstawy głównych dziedzin informatyki. Studenci nabywają umiejętności przygotowania elementów systemów informatycznych według specyfikacji, administrowania systemami informatycznymi, praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi oraz programowania. Po ukończeniu drugiego roku student wybiera jedną z czterech specjalności: informatyka stosowana, informatyka teoretyczna, inżynieria oprogramowania lub modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie. W ramach każdej specjalności musi być zrealizowana określona ilość przedmiotów przypisanych do poszczególnej z nich. Dodatkowo istnieje możliwość studiowania bioinformatyki jako osobnej specjalności kierunku informatyka.

Studenci tego kierunku mogą w ramach wyżej wymienionych specjalności kontynuować studia drugiego stopnia. Studia dają szerokie możliwości studentom zainteresowanym zarówno teoretycznymi aspektami informatyki, jak i praktycznym powiązaniem matematyki z techniką obliczeniową.

Informatyka analityczna. Studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Informatyka analityczna kładą największy nacisk na algorytmikę i kształcą specjalistów w dziedzinie analityki systemowej. Studenci uczą się samodzielnie projektować algorytmy i rozwiązywać trudne problemy informatyczne przy pomocy zaawansowanych narzędzi – zarówno technologii, jak i algorytmów czy modeli matematycznych. Są w stanie zanalizować problem informatyczny poczynając od jego precyzyjnego sformułowania i oceny złożoności, poprzez specyfikację i oszacowanie kosztu rozwiązania, aż po szczegóły realizacji. 

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Studia informatyczne pierwszego stopnia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej dają praktyczną wiedzę w zakresie informatyki, umożliwiającą algorytmizację problemów informatycznych, projektowanie i implementację złożonych systemów informatycznych oraz posługiwanie się narzędziami informatycznymi. Wiedza ta pozwala na późniejsze poszukiwanie pracy w branżach bezpośrednio związanych z zastosowaniem narzędzi informatycznych w przemyśle i produkcji. W porównaniu z informatyką na WMiI, informatyka na WFiIS jest w mniejszym stopniu zorientowana matematycznie.

Studia drugiego stopnia w zakresie informatyki stosowanej zapewniają poszerzenie wiedzy w zakresie podstaw informatyki, a dzięki blokom specjalistycznym - informatyka stosowana ogólna, produkcja gier wideo, modelowanie i animacja 3D – pozwalają nabyć kompetencje w zakresie konstrukcji systemów informatycznych, metod inżynierii oprogramowania i sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej 2D i 3D oraz technik multimedialnych, modelowania komputerowego, projektowania gier wideo oraz konstrukcji sieci teleinformatycznych i administrowania nimi. Absolwent uzyskuje wszechstronne narzędzia do zastosowania informatyki przy rozwiązywaniu problemów naukowych, produkcyjnych, militarnych i innych.

Co po studiach?

Absolwent studiów informatycznych na każdym z wydziałów może znaleźć zatrudnienie jako: analityk i projektant systemów informatycznych, konsultant w zakresie informatyzacji obszaru zarządzania w przedsiębiorstwach oraz instytucjach, programista systemów informatycznych, administrator systemów komputerowych, pracownik naukowo-badawczy w dziedzinie informatyki teoretycznej (WMiI) lub stosowanej (WFAiIS), pracownik laboratoriów i instytutów badawczo-rozwojowych przemysłu i usług, ośrodków meteorologicznych, centrów analiz ekonomicznych, ośrodków badań statystycznych, nauczyciel informatyki, pracownik instytucji finansowych i banków (tworzenie, dostosowywanie i obsługa systemów bankowości elektronicznej).