Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Poniżej opisane zostały tylko niektóre spośród wielu programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim – pełną ofertę można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Edytorstwo: cyfrowa humanistyka dla ambitnych

Odparu lat można na Wydziale Polonistyki UJ studiować edytorstwo. Ten kierunek nie pojawił się znikąd: od ponad dziesięciu lat istniała na polonistyce krakowskiej specjalność edytorska, z osobną rekrutacją i programem – ewoluującym przez lata dzięki sugestiom studentów i absolwentów, aby w 2013 roku stać się samodzielnym kierunkiem. Edytorstwo jest więc kierunkiem nowym, ale wypróbowanym „w boju".

Studia edytorskie cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ są szczęśliwym połączeniem wiedzy i umiejętności. Z jednej strony, pozwalają poznać literaturę i język polski na poziomie takim, jak na polonistyce (a jest to niezła propozycja dla ambitnego studenta), z drugiej zaś strony – umożliwiają zdobycie kwalifikacji niezbędnych przy profesjonalnym publikowaniu tekstów. Absolwent studiów I stopnia staje się wykształconym redaktorem wydawnictwa (ucząc się wykonywania korekty, adiustacji, redakcji technicznej i merytorycznej, przygotowania publikacji), zdobywa także wprawę w obsłudze specjalistycznego oprogramowania używanego w procesie wydawniczym; jeśli zadba o poszerzenie swych umiejętności, może się stać biegłym projektantem publikacji. Absolwent studiów II stopnia, zależnie od obranej ścieżki specjalizacyjnej, ma kwalifikacje do zarządzania wydawnictwem i pracy w marketingu lub do projektowania publikacji elektronicznych.

Absolwenci edytorstwa UJ są cenieni przez pracodawców, ponieważ dobrze sobie radzą z poważniejszymi zadaniami: solidne wykształcenie polonistyczne czyni z nich redaktorów i projektantów lepszych niż ci, których wykształcenie ogranicza się do umiejętności ściśle zawodowych.

Edytorstwo studiuje się w sercu Starego Miasta, na ulicy Gołębiej, między innymi w budynku, w którym mieściła się najlepsza oficyna drukarska polskiego Renesansu, firma Hieronima Wietora, Łazarza Andrysowica i Jana Januszowskiego. Dziś stoją tam do dyspozycji studentów dobrze wyposażone sale dydaktyczne i pracownia komputerowa z programami, które są narzędziami edytorskimi XXI wieku. Studenci mają możliwość uczestniczenia w pracach dynamicznie działającego Koła Naukowego Edytorów UJ.

Połączenie programu studiowania tekstów dawnych i nowych, starych druków i książek elektronicznych, języka polskiego w jego bogactwie tradycyjnym i współczesnym – to propozycja dla ambitnych kandydatów o zamiłowaniach humanistycznych, którzy chcieliby połączyć wiedzę z umiejętnościami zawodowymi przydatnymi także po zdobyciu dyplomu. To propozycja cyfrowej humanistyki, przed którą przyszłość stoi otworem.

Więcej na: www.edytorstwo.polonistyka.uj.edu.pl.