Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Poniżej opisane zostały tylko niektóre spośród wielu programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim – pełną ofertę można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Poznawanie Azji w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Indie i Azja Południowa, Chiny, Japonia, Korea, region Bliskiego Wschodu

Interdyscyplinarne studia azjatyckie w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu są propozycją dla osób chcących zgłębiać kulturę, stosunki społeczne, tradycje, praktykę polityczną, religie i obyczaje krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Szczególny nacisk położony jest na poznanie i zrozumienie bieżących wydarzeń w regionie. To program należący do popularnego w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej nurtu area studies, do tej pory niereprezentowanego w pełni w polskich uczelniach wyższych.

Atutem Instytutu jest szeroka oferta kształcenia językowego: od wielu lat nauczane są języki japoński, chiński, arabski i hebrajski, Bahasa Indonesia, a od roku akademickiego 2014/2015 do oferty dołączyły hindi-urdu i koreański.

Kandydaci mają do wyboru studia w ramach dwóch specjalności: bliskowschodniej i dalekowschodniej.

Studia bliskowschodnie

W trakcie studiów na specjalności bliskowschodniej studenci poznają m.in. historię kultury Bliskiego Wschodu, sztukę i literaturę tego obszaru, kulturę audiowizualną, filozofię islamską, zagadnienia geografii Bliskiego Wschodu i jeden z języków: arabski lub hebrajski. Absolwenci mogą podjąć pracę jako specjaliści w instytucjach zorientowanych na współpracę z krajami Bliskiego Wschodu lub podjąć studia magisterskie, na przykład na tej samej specjalności.

W trakcie studiów magisterskich studenci pogłębiają wiedzę z takich obszarów, jak: antropologia Bliskiego Wschodu, współczesna myśl arabska i teatr polityczny, stosunki polsko-arabskie, dzieje i kultura Kurdów, jak również kontynuują naukę języka.

Więcej informacji na temat specjalności bliskowschodniej można znaleźć tutaj.

Studia dalekowschodnie, moduły: Chiny, Japonia, Korea, Indie i Azja Południowa

W przypadku studiów pierwszego stopnia, na każdy z modułów prowadzona jest odrębna rekrutacja. Studia licencjackie można podjąć również w trybie niestacjonarnym.

Studia dalekowschodnie oferują interdyscyplinarne podejście do kształcenia przyszłych znawców Dalekiego Wschodu, koncentrując się na poznaniu specyfiki regionu jako obszaru przenikania się wpływów wielkich cywilizacji: konfucjańskiej i indyjskiej. Szczególny nacisk położony jest na studiowanie bieżącej sytuacji społecznej, politycznej i gospodarczej Japonii, Chin, Korei i Tajwanu oraz krajów Azji Południowo-Wschodniej.

Każdy z modułów oferuje przedmioty specjalizacyjne specyficzne dla wybranego obszaru, takie jak: kultura audiowizualna w obszarze Dalekiego Wschodu, kultura kulinarna Dalekiego Wschodu, praktyki religijne Japonii, polityka zagraniczna Chińskiej Republiki Ludowej, relacje Chiny-Japonia, dynastie muzułmańskie Azji Południowej i inne.

Obowiązkowa jest nauka kierunkowego języka obcego: japońskiego, chińskiego, koreańskiego lub hindi; Instytut szczyci się też bogatą ofertą umów partnerskich umożliwiających wyjazdy studyjne do krajów Dalekiego Wschodu.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy jako specjaliści w instytucjach zorientowanych na współpracę z krajami Dalekiego Wschodu, mogą również kontynuuować naukę na studiach drugiego stopnia. W ramach studiów drugiego stopnia pogłębiana jest wiedza kulturoznawcza studentów, kontynuowana jest również nauka języka orientalnego.

Szczegółowe opisy poszczególnych modułów kształcenia można znaleźć na stronie Instytutu.