Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Poniżej opisane zostały tylko niektóre spośród wielu programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim – pełną ofertę można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Filologia orientalna: iranistyka, indologia

Wybierz studia iranistyczne

Od iranistyki do pracy w... organizacji humanitarnej? Ambasadzie? Straży granicznej?

Od iranistyki do... własnego biura podróży? Własnego biura tłumaczeń?

Studia w ramach specjalizacji filologia orientalna – iranistyka dają studentom klucz do poznania egzotycznych, starożytnych kultur Iranu i Afganistanu, długo odciętego od świata Tadżykistanu, powstającego na naszych oczach państwa Kurdów. Absolwenci tych studiów, znający rzadkie języki obce, znajdują pracę w dyplomacji, biznesie, turystyce, mediach. Każdy otrzymuje możliwość indywidualnego rozwoju i realizacji własnych pasji.

Studia iranistyczne prowadzone w Instytucie Orientalistyki obejmują szereg zagadnień, których wspólnym mianownikiem jest język perski. To on pozostaje kluczem do poznania kultury świata irańskiego, tzn. Iranu, Afganistanu czy Tadżykistanu. Świata, który może się poszczycić dwu i półtysiącletnią nieprzerwaną tradycją literacką, artystyczną i intelektualną, sięgającą korzeniami w czasy daleko przed islamem.

Studenci zapoznają się nie tylko z językiem i jego literaturą, lecz także z zagadnieniami kulturoznawczymi czy religioznawczymi. Integralną częścią studiów pozostaje także nauka języka angielskiego oraz wybranego języka irańskiego, innego niż perski; w bieżącym roku akademickim są to: paszto lub kurdyjski, a także język z rodziny indyjskiej – urdu.

Zajrzyj także tu: www.iranistyka.io.filg.uj.edu.pl/kandydaci

Poznaj języki i bogactwo kulturowe Indii

Indologia to idealna propozycja dla osób o zamiłowaniach humanistycznych pragnących poznać bliżej złożone bogactwo języków i kultur Indii. Specjalność o tej nazwie oferuje Zakład Języków i Kultur Indii i Azji Południowej, będący częścią Instytutu Orientalistyki UJ. Studia mają charakter filologiczny, jednak język nie jest celem samym w sobie, lecz narzędziem pozwalającym na wszechstronne poznanie realiów subkontynentu indyjskiego.

Indologia to specjalność zorientowana na cywilizacyjny makro-region, którego centrum zawsze były Indie, a który obecnie kształtują wielowymiarowe relacje między żywiołami kulturowymi Indii, Pakistanu, Nepalu, Bangladeszu czy Sri Lanki oraz nowe relacje globalne, w których rzeczywistości językowe, religijne, kulturowe, społeczne czy ekonomiczne Wschodu i Zachodu wzajemnie się określają. Od strony językowej indologia oznacza dziś nie tylko sanskryt, hindi, czy urdu, ale także języki indyjskiego południa, takie jak tamilski czy malajalam.

Indologia oferuje sprawność komunikacyjną i interpretacyjną, gotowość do wzięcia udziału w profesjonalnym kształtowaniu relacji między Europą a światem Azji Południowej w perspektywie globalnej. Poza szeroką gamą zajęć językowych, podczas których studenci mają okazję nabyć i rozwinąć umiejętności komunikacyjne, przekładowe czy interpretacyjne (lektoraty prowadzone przez native speakerów, zajęcia dotyczące języka mediów, języka kina, lektury i przekładu tekstów literackich i specjalistycznych), indologię tworzy spektrum kursów uzupełniających obraz cywilizacji indyjskiej, a dotyczących: kultury i sztuki, filozofii i religii, historii, geografii z etnografią; literatur, tradycji teatru i sztuk performatywnych (w tym również sztuk walki), a w końcu współczesnych zagadnień społecznych.

Podczas studiów stosowana jest efektywna i rozwijająca metoda łączenia nauki dwóch wybranych języków; w drugim etapie jednego języka wiodącego, hindi lub sanskrytu. Dla zainteresowanych proponujemy wzbogacenie umiejętności o inne języki, np. bengalski, tamilski czy palijski. Program studiów uwzględnia także obecny w całej Azji Południowej i ważny dla rozsianej po całym świecie diaspory indyjskiej język angielski oraz tematykę dotyczącą kultury anglo-indyjskiej.

Studenci korzystają rokrocznie z bogatej oferty wyjazdów stypendialnych do ośrodków indyjskich (programy ICCR i ECAF) oraz europejskich (program Erasmus).

Absolwenci indologii łączą pasję z pracą zawodową, pracują m.in. w służbach dyplomatycznych, programach ONZ, UNICEF i innych organizacji międzynarodowych poszukujących zawodowo przygotowanych specjalistów, w placówkach kulturalnych i naukowo-badawczych, mediach, wydawnictwach, biznesie, handlu, turystyce. Spośród indologów rekrutowani są doradcy i analitycy sytuacji politycznej w krajach Azji Południowej (Indie, Pakistan), tłumacze z hindi i urdu współpracujący z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża na obszarach dotkniętych konfliktami zbrojnymi (Indie, Pakistan), pracownicy zajmujący się kwestiami uchodźców i bezpieczeństwa narodowego (Indie, Pakistan), nauczyciele języków indyjskich w Polsce, a nawet języka polskiego w Indiach, nauczyciele jogi i klasycznych tańców indyjskich. Zakład Języków i Kultur Indii i Azji Południowej usytuowany jest w centrum Krakowa, gdzie odbywają się wszystkie zajęcia.

Więcej informacji: www.indologia.io.filg.uj.edu.pl/start