Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Poniżej opisane zostały tylko niektóre spośród wielu programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim – pełną ofertę można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Zrozumieć wędrówki ludów: migracje międzynarodowe

Dlaczego ludzie migrują? Co sprawia, że członkowie społeczności zmieniają dotychczasowe miejsce życia? Dlaczego w niektórych krajach skala migracji stała się problemem? Na czym polega praca instytucji zajmujących się sprawami imigrantów?

Odpowiedź na te i na wiele innych pytań będą znali absolwenci studiów na kierunku migracje międzynarodowe, proponowanych przez Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych. Program studiów obejmuje zarówno zagadnienia związane z polską polityką migracyjną (dotyczącą napływu imigrantów i uchodźców do Polski, ale również sytuacji Polonii na świecie), jak i kwestie ruchów migracyjnych na świecie. Studenci otrzymają wykształcenie w zakresie wiedzy o etniczności, podstaw komunikacji społecznej, socjologii, ekonomii i zarządzania, historii etnicznej Europy i świata, będą rozwijać znajomość języków obcych (angielskiego, hiszpańskiego) i indywidualizować program studiów zgodnie z własnymi zainteresowaniami w ramach modułów fakultatywnych.

Ważnym elementem studiów prowadzonych przez Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych jest możliwość uczestniczenia w:

  • wykładach gościnnych naukowców i dydaktyków z różnych stron świata;
  • konferencjach i seminariach naukowych podejmujących interdyscyplinarne badania nad migracjami i wielokulturowością;
  • wymianach studenckich objętych programem Erasmus oraz dyskusjach ze studentami z różnych stron świata;
  • studenckich kołach naukowych.

Migracje międzynarodowe to program przygotowany dla kandydatów zainteresowanych procesami migracyjnymi, problematyką uchodźstwa oraz zagadnieniami etnicznymi. Absolwenci będą przygotowani do znalezienia zatrudnienia w Polsce i za granicą w instytucjach publicznych i niepublicznych zajmujących się sprawami cudzoziemców, imigrantów i uchodźców, w organizacjach pozarządowych, na stanowiskach wymagających znajomości problematyki międzynarodowej; będą też gotowi na podjęcie studiów drugiego stopnia (zwłaszcza w obszarze nauk społecznych).

Zajrzyj też tu: www.iaisp.uj.edu.pl/studia-licencjackie.