Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Poniżej opisane zostały tylko niektóre spośród wielu programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim – pełną ofertę można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Zarządzanie informacją – nowoczesny kierunek studiów

Studia na kierunku Zarządzanie informacją w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego to studia przeznaczone dla osób o szerokich horyzontach, zorientowane problemowo, podczas których z gruntu humanistyczna wiedza o relacjach między człowiekiem i informacją łączona jest z kształceniem umiejętności technicznych i rozwijaniem kompetencji społecznych.

Zarządzanie informacją w Instytucie INiB UJ to jednocześnie możliwość zdobycia solidnych umiejętności praktycznych pożądanych na szerokim rynku pracy, stwarzających realne podstawy dla rozwoju własnej kariery zawodowej w różnych kierunkach:

  • projektowanie, ocena i obsługa rozwiązań informacyjnych wspierających różne działania człowieka – to praca w charakterze specjalisty zarządzania informacją czy menedżera informacji;
  • usługi informacyjne dla nauki, edukacji, biznesu, administracji lub potrzeb życia codziennego – to przygotowanie do pracy w nowoczesnych zawodach brokera informacji, researchera, pracownika wywiadowni gospodarczych czy analityka informacji;
  • tworzenie i zarządzanie kolekcjami cyfrowymi – to zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych w firmach i instytucjach, a także digitalizacja zasobów informacyjnych i ich upublicznianie w środowisku sieciowym oraz organizacja i prowadzenie cyfrowych archiwów;
  • bibliotekarstwo – to stabilność (biblioteki są wszędzie: tysiące bibliotek publicznych w całym kraju, a do tego biblioteki szkolne, akademickie, zakładowe, fachowe, kościelne itp.) oraz uniwersalne zasady przydatne w pracy w Polsce i zagranicą, to łączenie tradycyjnej oferty z nowoczesnym podejściem do użytkownika, szybko postępującym wdrażaniem technologii informacyjnych, tworzeniem bibliotek i repozytoriów cyfrowych;
  • transfer informacji w społeczeństwie – to organizowanie, diagnozowanie i realizowanie przepływu informacji między różnymi grupami interesariuszy obszaru nauki, techniki, gospodarki i kultury, w tym też działalność wydawnicza i księgarska.

Studia I stopnia (trzyletnie, licencjackie) na kierunku Zarządzanie informacją:

Studia II stopnia (dwuletnie, magisterskie) na kierunku Zarządzanie informacją:

Oferujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę, dobre kontakty z rynkiem pracy, odpowiednio wyposażone laboratoria komputerowe, doskonałe warunki lokalowe w nowym budynku i nowoczesną bibliotekę. Studenci mają możliwość realizacji części programu na uczelniach zagranicznych i zdobycia uprawnień pedagogicznych, a na najbardziej ambitnych czeka prężnie działające Koło Naukowe Studentów IINiB UJ.