Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Poniżej opisane zostały tylko niektóre spośród wielu programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim – pełną ofertę można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Oferta studiów stacjonarnych na Wydziale Chemii UJ

Kierunek: chemia medyczna

Interdyscyplinarny kierunek studiów chemia medyczna bazuje na solidnych podstawach z zakresu chemii oraz dodatkowo obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu nauk biologicznych, medycznych i farmaceutycznych pozwalających poznać i zrozumieć podstawowe aspekty syntezy i identyfikacji związków aktywnych biologicznie, ich metabolizmu w organizmie, działania na poziomie molekularnym oraz zależności pomiędzy ich budową i aktywnością.

Absolwenci kierunku studiów chemia medyczna I stopnia będą posiadali interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu nauk chemicznych, biologicznych oraz medycznych i będą przygotowani do podjęcia pracy zarówno w różnorodnych gałęziach przemysłu chemicznego, jak i w przemyśle biotechnologicznym, farmaceutycznym, biomedycznym i dziedzinach pokrewnych. Dzięki znacznemu udziałowi w programie studiów zajęć laboratoriach absolwenci są doskonale przygotowania do pracy w różnego typu laboratoriach. Bardzo duży nacisk kładziony jest na kreatywne myślenie, wykształcenie naukowego podejścia do życia, a przede wszystkim, zastosowanie zdobywanej wiedzy w celu rozwiązywania rozmaitych problemów, z jakimi spotka się absolwent na rynku pracy.

Absolwenci mogą podjąć pracę w przemyśle biotechnologicznym, farmaceutycznym, biomedycznym i dziedzinach pokrewnych oraz w zakładach przemysłowych o profilu chemicznym. Ukończone studia I stopnia są podstawą do podjęcia studiów II stopnia (studia magisterskie) na kierunku chemia medyczna, chemia lub kierunkach pokrewnych.

Proponujemy obecnie studia na kierunku chemia medyczna na I stopniu kształcenia. W przyszłości planujemy otwarcie również studiów magisterskich.

Więcej: http://www.chemia.uj.edu.pl/studenci/kierunki-studiow/chemia-medyczna

Kierunek: chemia

Kierunek studiów: chemia na Uniwersytecie Jagiellońskim, jako jedyny w Polsce kierunek studiów chemicznych otrzymał wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ponadto studia chemiczne posiadają akredytację Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej oraz międzynarodową akredytację European Chemistry Thematic Network Association, która upoważnia Wydział Chemii UJ do przyznawania absolwentom europejskich dyplomów Eurobachelor, Euromaster oraz, jako jedyny w naszym kraju, Chemistry Doctorate.

Studia na Wydziale Chemii UJ na kierunku chemia mają na celu zdobycie wiedzy z zakresu chemii w bardzo szerokim aspekcie tej nauki. Jednak główny nacisk kładziony jest na kreatywne myślenie, wykształcenie naukowego podejścia do życia a przede wszystkim, zastosowanie zdobywanej wiedzy w celu rozwiązywania rozmaitych problemów, z jakimi spotka się absolwent na rynku pracy. Absolwenci studiów chemicznych mogą podjąć pracę w różnych dziedzinach gospodarki i życia społecznego, poczynając od przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego poprzez laboratoria diagnostyczne i analityczne (np. analityka sądowa), firmy handlowe, instytucje zajmujące się ochroną środowiska, uczelnie wyższe, instytucje naukowo-badawcze i inne.

Oferujemy studia na kierunku chemia na I, II i III stopniu kształcenia.

Więcej: www.chemia.uj.edu.pl/studenci/programy-i-harmonogramy/programy

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek studiów ochrona środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim został oceniony, jako najlepszy w Polsce w grupie studiów z zakresu ochrony środowiska w rankingu Perspektyw w roku 2014.

Ochrona środowiska jest interdyscyplinarnym kierunkiem, gdzie studenci zdobywają wiedzę o środowisku naturalnym oraz metodach jego ochrony. Główny nacisk położony jest na wykształcenie absolwenta o szerokich podstawach z zakresu chemii i biologii, umożliwiających mu rozpoznanie zagrożeń dla środowiska, przewidywanie skutków tych zagrożeń i dobór optymalnych metod i środków przeciwdziałania tym zagrożeniom.  Absolwent studiów II stopnia uzyskuje tytuł zawodowy magistra ochrony środowiska. Posiada on kwalifikacje do pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach związanych z ochroną środowiska, w szkolnictwie średnim i wyższym. 

Proponujemy studia na kierunku ochrona środowiska na I i II stopniu kształcenia.

Więcej: http://www.chemia.uj.edu.pl/studenci/kierunki-studiow/ochrona-srodowiska