Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Poniżej opisane zostały tylko niektóre spośród wielu programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim – pełną ofertę można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Poznaj Izrael na studiach bliskowschodnich

Izrael to kraj znakomitych możliwości. Znajomość tego kraju oraz jego języka staje się do nich przepustką. To również kraj, który ze względu na swoją wielokulturowość od dekad zmaga się z konfliktami na tle narodowościowym. Stosunki żydowsko-palestyńskie nie przestają interesować świata i wciąż goszczą na pierwszych stronach gazet. Są przedmiotem badań naukowych oraz działań organizacji pozarządowych oraz rzesz wolontariuszy. Historia, polityka, gospodarka, kultura i religia Izraela stała się tematem odrębnych studiów prowadzonych na amerykańskich i europejskich uniwersytetach. Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu jako pierwszy w Polsce prowadzi studia z Izraelem w jednej z głównych ról.

Na studiach azjatyckich pierwszego stopnia w specjalności studia bliskowschodnie studenci mają możliwość wyboru pakietu wykładów, konwersatoriów i seminariów dotyczących współczesnego Izraela oglądanego z rozmaitych perspektyw: od literatury po gospodarkę oraz intensywny kurs języka hebrajskiego (540 godzin).

W ramach programu studenci mogą:

  • poznać Izrael w kontekście świata arabskiego;
  • podjąć własne badania w ramach seminarium magisterskiego;
  • wziąć udział w studyjnych pobytach w Izraelu;
  • współpracować z pracownikami naukowymi i studentami z innych ośrodków akademickich, którzy zajmują się tematyką Izraela.

Absolwenci programu będą przygotowani do podjęcia studiów na kierunkach filologicznych, humanistycznych i społecznych. Znajomość problematyki społecznej i geopolitycznej krajów Bliskiego Wschodu oraz wysoki poziom kompetencji językowych (język hebrajski i angielski) przygotuje ich do pracy zawodowej instytucjach państwowych oraz pozarządowych istniejących w Izraelu i Europie działających w rozmaitych dziedzinach życia publicznego, a także w sektorze prywatnym, w pierwszej kolejności w firmach zorientowanych na współpracę między Izraelem a Europą.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.