Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Poniżej opisane zostały tylko niektóre spośród wielu programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim – pełną ofertę można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Studia EURAZJATYCKIE

www.rosjoznawstwo.uj.edu.pl/oferta-studiow

Studia eurazjatyckie pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych poświęcone są państwom, które powstały po upadku ZSRR i ich najbliższemu sąsiedztwu. Studia te nie mają charakteru kulturoznawczego, koncentrują się na zagadnieniach prawnych, politycznych i gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem warunków prowadzenia biznesu. W programie studiów pojęciu Eurazji nadaje się znaczenie specyficzne, charakterystyczne dla rosyjskiej doktryny eurazjatystycznej, gdzie za „eurazjatycki kontynent" uważa się państwa byłego Imperium Rosyjskiego, ZSRR i nielicznych partnerów z najbliższego otoczenia (jak Turcja czy Iran), z którymi rejon ten wchodził w kontakty polityczne i gospodarcze. Problemy poruszane podczas studiów obejmują Rosję i jej trudne stosunki z Ukrainą, Białoruś, Mołdawię, państwa Azji Środkowej: Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan, a także kraje kaukaskie – Armenię, Azerbejdżan i Gruzję. Poruszane są również problemy stosunków tego obszaru z cywilizacją turecką, Iranem oraz obszarem Pacyfiku.

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Podczas studiów licencjackich studenci realizują kursy dotyczące historii, przestrzeni geograficznej, religijnego zróżnicowania, rozwoju cywilizacyjnego i kulturalnego, życia politycznego i administracji na obszarze eurazjatyckim oraz szereg kursów do wyboru. Ponadto, program przewiduje zajęcia praktyczne z języka rosyjskiego oraz angielskiego przez 3 lata nauki, każdego w wymiarze 270 godzin w całym toku studiów.

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

dostarczają specjalistycznej i rzadkiej wiedzy oraz umiejętności związanych z zagadnieniami współczesności państw obszaru eurazjatyckiego: prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i finansowego, realiów prowadzenia biznesu, negocjacji w stosunkach z tym obszarem. Zapoznają z jego problemami gospodarczymi i społecznymi. Oprócz doskonalenia znajomości języka angielskiego dają szansę intensywnej nauki języka rosyjskiego, wraz z językiem biznesu (300 godzin).

Jest to kierunek dla osób, które swoją przyszłość wiążą z branżami zaangażowanymi w handel z krajami obszaru eurazjatyckiego. Bardzo dobra znajomość języka oraz zagadnień stosunków międzynarodowych tego regionu otwiera również drogę do kariery dyplomatycznej lub pracy w samorządzie terytorialnym.

* * *

Studia nad obszarem eurazjatyckim w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ zapewniają m.in.

  • zajęcia w centrum miasta, tuż obok Muzeum Narodowego, Biblioteki Jagiellońskiej, Parku Jordana, Auditorium Maximum; nieopodal rozpościerają się krakowskie Błonia;
  • kontakt z goszczącymi w Instytucie uczonymi z obszaru eurazjatyckiego w formacie wykładów otwartych i wymiany naukowej;
  • możliwość uczestnictwa w Sekcji Eurazjatyckiej Koła Naukowego, dzięki której nasi studenci odwiedzają wschodnich sąsiadów Unii Europejskiej, poznając realia życia i nawiązując bezpośrednie kontakty;
  • poznanie języka rosyjskiego i angielskiego jako języków negocjacji międzynarodowych w oparciu o nowatorskie metody nauczania