Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Poniżej opisane zostały tylko niektóre spośród wielu programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim – pełną ofertę można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Zarządzanie zasobami przyrody

Zarządzanie zasobami przyrody to nowy kierunek studiów II stopnia proponowany przez Instytut Nauk o Środowisku UJ osobom zainteresowanym uzyskaniem wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania i podejmowania właściwych decyzji środowiskowych. Absolwenci będą posiadali pogłębioną wiedzę dotyczącą ochrony przyrody, waloryzacji i oceny ryzyka środowiskowego. Moduły kształcenia zostały tak dobrane, aby absolwent dysponował aktualną wiedzą dotyczącą podstaw prawnych i systemu ochrony przyrody w Polsce, a także potrafił skutecznie i kompleksowo rozwiązywać problemy wynikające z konfliktu interesów różnych środowisk społecznych i działań gospodarczych z zasadami zrównoważonego rozwoju i polityką ochrony przyrody. Istotną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia laboratoryjne i wycieczki terenowe, a także konwersatoria i projekty grupowe rozwijające umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne. Studenci w trakcie studiów będą mogli korzystać z nowoczesnych i doskonale wyposażanych laboratoriów i pracowni, a także uczestniczyć w realizowanych projektach i badaniach naukowych.

Absolwent studiów Zarządzanie zasobami przyrody będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej na różnych stanowiskach w instytucjach administracji państwowej, placówkach ochrony przyrody oraz firmach konsultingowych i pozarządowych zajmujących się inwentaryzacją i waloryzacją przyrody oraz oceną ryzyka środowiskowego wynikającego z intensywnego rozwoju infrastruktury gospodarczej kraju. Istotną drogą dalszego rozwoju własnych kompetencji i kariery będzie możliwość aplikowania na studia III stopnia, przygotowanie do pracy w placówkach naukowo-badawczych, a także umiejętność pisania grantów i aplikowania o fundusze celowe na działalność związaną z ochroną przyrody.

Autorski charakter programu nauczania proponowany na studiach Zarządzanie zasobami przyrody, zapewnia kadra dydaktyczna Instytutu Nauk o Środowisku, Instytutu Botaniki oraz pozostałych instytutów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, posiadająca udokumentowany dorobek naukowy. Część specjalistycznych przedmiotów prowadzona będzie przez ekspertów z instytucji i organizacji zajmujących się na co dzień zarządzaniem i ochroną zasobów przyrody oraz współczesnymi problemami zrównoważonego rozwoju.

Szczegółowy program studiów oraz inne informacje o kierunku studiów znajdują się na stronie http://www.studia.eko.uj.edu.pl