Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Poniżej opisane zostały tylko niektóre spośród wielu programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim – pełną ofertę można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Interdyscyplinarnie o mieście

Instytut Socjologii UJ zaprasza do rekrutacji na specjalizację poświęconą miastu na studiach socjologicznych II stopnia – „Społeczeństwo miejskie".

Dlaczego specjalizacja poświęcona miastu? Ponieważ w miastach żyje coraz większa liczba ludzi. Nawet ci z nas, którzy mieszkają poza granicami administracyjnymi miast, są zwykle ich użytkownikami: w mieście pracują, uczą się, spędzają czas wolny, chodzą do lekarza. Miasto to obszar problemów, ale również przestrzeń do tworzenia innowacyjnych rozwiązań technicznych, technologicznych, ekonomicznych i kulturowych.

Tymczasem na rynku pracy brakuje osób przygotowanych do badania, rozumienia i projektowania rozwiązań związanych z problemami współczesnych miast, stąd pojawił się pomysł na specjalizację „Społeczeństwo miejskie" w Instytucie Socjologii UJ, który problematyką miejską zajmuje się od lat.

Specjalizacja ma interdyscyplinarny charakter. Choć jej podstawą jest socjologia, program uwzględnia także wiedzę z zakresu urbanistyki i architektury, ekonomii, geografii społecznej, politologii, psychologii środowiskowej, antropologii kultury i historii. W trakcie nauczania nacisk kładziony będzie na udział studentów w badaniach i interdyscyplinarnych projektach dotyczących jakości życia w mieście, planowania przestrzennego, innowacji miejskich itp. Znaczna część zajęć została zaplanowana jako warsztaty, wizyty studyjne oraz spotkania z praktykami.

Specjalizacja została przygotowana we współpracy z pracodawcami. Jej program był konsultowany z przedstawicielami firm, instytucji i organizacji oraz ekspertami zajmującymi się problematyką miejską, dzięki czemu specjalizacja uwzględnia realne potrzeby oraz ma praktyczny profil.

W ramach specjalizacji Instytut Socjologii będzie kontynuował rozpoczętą już współpracę z Urzędem Miasta Krakowa (Wydział Rozwoju, Wydział Spraw Społecznych, Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych), Krakowskim Parkiem Technologicznym, Wydziałem Architektury PK, Wydziałem Architektury Wnętrz ASP, Małopolskim Instytutem Kultury, Urzędem Marszałkowskim, Biurem Inicjatyw Społecznych, Pracownią Obywatelską itp.

W trakcie studiów studenci specjalizacji zdobędą umiejętności, które będą mogli zastosować w przygotowywaniu i realizacji projektów rewitalizacji przestrzeni miejskiej (np. obszarów mieszkaniowych), w badaniu jakości życia w mieście, prowadzeniu konsultacji społecznych, współtworzeniu strategii i programów rozwoju lokalnego, a także biorąc udział w procesach planowania przestrzennego i architektonicznego.

Absolwenci i absolwentki specjalizacji "Społeczeństwo miejskie" znajdą zatrudnienie w instytucjach, firmach i organizacjach zorientowanych na innowacje społeczne (np. dot. transportu, środowiska, mieszkalnictwa, administracji), firmach konsultingowych i badawczych, agencjach marketingu regionalnego i marketingu miejsc, jednostkach administracji publicznej, a także w pracowniach urbanistycznych i architektonicznych wykorzystujących model partycypacyjnego projektowania przestrzeni miejskiej, w tym obiektów użyteczności publicznej.

Więcej informacji na stronie: www.socjologia.uj.edu.pl/miasto.