Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Poniżej opisane zostały tylko niektóre spośród wielu programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim – pełną ofertę można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl.

Kosmetologia

Kosmetologia jest najmłodszym kierunkiem prowadzonym przez Wydział Farmaceutyczny UJ CM – jako studia uzupełniające magisterskie, została uruchomiona w roku 2010. Kierunek łączy w sobie obszary kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym trwają 2 lata. Podczas studiów studenci realizują przedmioty z grupy treści podstawowych i kierunkowych.

Grupa treści podstawowych obejmuje kształcenie w zakresie alergologii, endokrynologii, onkologii skóry, toksykologii kosmetyku.

Grupę treści kierunkowych tworzą podstawy chirurgii pourazowej i plastycznej, medycyna estetyczna, kosmetologia lecznicza, rehabilitacja, sensoryka i środki zapachowe, surowce kosmetyczne, przemysłowa technologia kosmetyku, receptura preparatów kosmetycznych, prawo i ekonomia.

Ponadto program zakłada kształcenie z zakresu wielu innych ciekawych dziedzin naukowych. Studenci dokonują wyboru z bogatej oferty zajęć fakultatywnych.

Po ukończeniu studiów absolwent będzie potrafił planować zabieg kosmetyczny z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań; współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry i zaleconych zabiegów.

Studia przygotowują do podjęcia pracy w placówkach zajmujących się promocją zdrowia i urody np. Centrach Odnowy Biologicznej, Salonach SPA, gabinetach kosmetycznych, a także do uczestnictwa w procesie rejestracji kosmetyków, współpracy z firmami produkującymi kosmetyki, kierowania zespołami kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych.