Język polski: nauka i potwierdzanie znajomości

Większość programów oferowanych przez Uniwersytet Jagielloński jest prowadzona w języku polskim. Dlatego podczas rekrutacji na studia Uniwersytet sprawdza, czy kandydat zna język polski w stopniu pozwalającym na studiowanie na danym kierunku.

Studia prowadzone w językach obcych można podjąć bez znajomości języka polskiego. W takim przypadku będzie potrzebne potwierdzenie znajomości języka, w którym są prowadzone dane studia. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w kartach studiów w katalogu studiów w językach obcych na www.erk.uj.edu.pl.

Nauka języka polskiego

Kandydatów zainteresowanych nauką języka polskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim zapraszamy do Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie przy Wydziale Polonistyki UJ, które oprócz prowadzenia studiów magisterskich w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, organizuje kursy języka polskiego na wszystkich poziomach, o różnej intensywności i w różnych terminach. Proponuje:

  • roczny i semestralny kurs przygotowawczy na studia w Polsce,
  • wakacyjny kurs przygotowawczy na studia w Polsce,
  • kursy przygotowawcze do zdawania Państwowego Egzaminu Certyfikatowego z języka polskiego,
  • kurs języka polskiego dla obcokrajowców odbywających studia i staże w uczelniach Krakowa,
  • kurs języka polskiego dla studentów programu Erasmus,
  • kursy indywidualne i inne.

Pełna oferta Centrum i działającej w nim Szkoły Języka i Kultury Polskiej znajduje się na stronach internetowych: www.polishstudies.uj.edu.pl oraz www.plschool.uj.edu.pl. Zapisy na kursy języka polskiego są prowadzone przez Centrum i Szkołę.

Wszystkich tych, którzy chcą rozpocząć naukę języka polskiego od podstaw zapraszamy do zapoznania się z interaktywnym kursem na poziomie A1 dostępnym tutaj.

Potwierdzanie znajomości języka polskiego

Jeżeli ubiegasz się o przyjęcie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, najczęściej kryterium kwalifikacji jest prowadzona po polsku rozmowa kwalifikacyjna (sprawdź kryteria w katalogu studiów na www.erk.uj.edu.pl). Komisja porozmawia z tobą po polsku o twojej motywacji do rozpoczęcia studiów w Polsce i o twoim zainteresowaniu wybranym kierunkiem. W ten sposób sprawdzi też twoją znajomość języka, nie będziesz więc musiał dostarczać żadnego dodatkowego dokumentu.

Uwaga: niektóre kierunki studiów (prowadzone przez wydziały: Lekarski, Farmaceutyczny lub Nauk o Zdrowiu) nie przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjnej. Żeby rozpocząć tam studia prowadzone po polsku będziesz musiał pokazać dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.

Jeśli ubiegasz się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich, będziesz musiał pokazać dokument potwierdzający znajomość języka polskiego z wyjątkiem tych studiów, na które podczas rekrutacji brałeś udział w egzaminie lub rozmowie prowadzonej w języku polskim.

Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim »

Kandydaci na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim nie muszą być absolwentami Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie przy naszym uniwersytecie. Można brać udział w rekrutacji na studia w UJ również po ukończeniu kursu przygotowawczego w innych akredytowanych szkołach językowych.

Certyfikaty znajomości języka polskiego są wydawane na następujących poziomach:

  • A1, A2, B1, B2, C1 i C2 - dla osób dorosłych,
  • A1, A2, B1, B2 - dla dzieci i młodzieży.

Certyfikaty wydaje Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, a egzaminy są przeprowadzane przez uprawnione podmioty, również poza Polską. Szczegółowe informacje na temat certyfikatów znajdziesz na stronie www.certyfikatpolski.pl.

Często zadawane pytania