Czerwona ikona 'N'Informacja dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujących obywateli polskich.Terminy rekrutacji

Informujemy, że rekrutacja na wszystkie studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie dla cudzoziemców została już zakończona.
Opublikowany poniżej harmonogram jest harmonogramem na rok akademicki 2017/2018. Terminy rekrutacji na rok 2018/2019 opublikowane zostaną z końcem tego roku.

Rekrutacja przebiega w sposób ciągły poprzez uruchamianie kolejnych dodatkowych naborów, do momentu wypełnienia ustalonego górnego limitu przyjęć lub do zakończenia terminu ostatniego dodatkowego naboru. Chcąc ubiegać się na studia, zapoznaj się z harmonogramem aktualnie trwającego naboru.

Szczegółowy harmonogram można również sprawdzić na stronie ERK w kartach poszczególnych studiów, w zakładce "terminy".

[zakończony] Harmonogram naboru grudniowo-lutowego (podstawowego) »

Terminy rejestracji kandydatów w systemie ERK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych 22 grudnia 2016 – 15 lutego
Potwierdzanie rejestracji, tj. ustalenie listy kandydatów uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym, w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne oraz dokumenty dostarczone do DRS do 22 lutego
Terminy rozmów kwalifikacyjnych 1 marca
Ogłoszenie listy rankingowej 3 marca
Wpisy na studia 617 marca1)
Dostarczanie przez kandydatów zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy do 29 września

1) Jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony górny limit przyjęć oraz wyniki kwalifikacji kolejnych kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na ich zakwalifikowanie do przyjęcia, to wpisy kolejnej grupy kandydatów następować będą w terminie ustalonym przez przewodniczącego komisji.

[zakończony] Harmonogram naboru marcowo-kwietniowy »

Terminy rejestracji kandydatów w systemie ERK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych 16 lutego – 19 kwietnia
Potwierdzanie rejestracji, tj. ustalenie listy kandydatów uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym, w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne oraz dokumenty dostarczone do DRS do 26 kwietnia
Terminy rozmów kwalifikacyjnych 10 maja
Ogłoszenie listy rankingowej 12 maja
Wpisy na studia 15–26 maja2)
Dostarczanie przez kandydatów zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy do 29 września

2) Jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony górny limit przyjęć oraz wyniki kwalifikacji kolejnych kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na ich zakwalifikowanie do przyjęcia, to wpisy kolejnej grupy kandydatów następować będą w terminie ustalonym przez przewodniczącego komisji.

[zakończony] Harmonogram naboru majowo-czerwcowy »

Terminy rejestracji kandydatów w systemie ERK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych 20 kwietnia – 13 czerwca
Potwierdzanie rejestracji, tj. ustalenie listy kandydatów uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym, w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne oraz dokumenty dostarczone do DRS do 21 czerwca
Terminy rozmów kwalifikacyjnych 27–28 czerwca
Ogłoszenie listy rankingowej 30 czerwca
Wpisy na studia 3–14 lipca3)
Dostarczanie przez kandydatów zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy do 29 września

3) Jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony górny limit przyjęć oraz wyniki kwalifikacji kolejnych kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na ich zakwalifikowanie do przyjęcia, to wpisy kolejnej grupy kandydatów następować będą w terminie ustalonym przez przewodniczącego komisji.

[zakończony] Harmonogram naboru lipcowo-sierpniowy »

Terminy rejestracji kandydatów w systemie ERK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych 14 czerwca – 22 sierpnia
Potwierdzanie rejestracji, tj. ustalenie listy kandydatów uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym, w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne oraz dokumenty dostarczone do DRS do 30 sierpnia
Terminy rozmów kwalifikacyjnych 5–6 września
Ogłoszenie listy rankingowej 8 września
Wpisy na studia 11–22 września4)
Dostarczanie przez kandydatów zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy do 29 września

4) Jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony górny limit przyjęć oraz wyniki kwalifikacji kolejnych kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na ich zakwalifikowanie do przyjęcia, to wpisy kolejnej grupy kandydatów następować będą w terminie ustalonym przez przewodniczącego komisji.

[zakończony] Harmonogram naboru wrześniowego »

Terminy rejestracji kandydatów w systemie ERK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych 23 sierpnia – 13 września
Potwierdzanie rejestracji, tj. ustalenie listy kandydatów uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym, w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne oraz dokumenty dostarczone do DRS do 20 września
Terminy rozmów kwalifikacyjnych 25 września
Ogłoszenie listy rankingowej 27 września
Wpisy na studia 28–29 września5)
Dostarczanie przez kandydatów zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy do 4 października

5) Jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony górny limit przyjęć oraz wyniki kwalifikacji kolejnych kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na ich zakwalifikowanie do przyjęcia, to wpisy kolejnej grupy kandydatów następować będą w terminie ustalonym przez przewodniczącego komisji.