Czerwona ikona 'N'Informacja dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujących obywateli polskich.Terminy rekrutacji

Rekrutacja przebiega w sposób ciągły poprzez uruchamianie kolejnych dodatkowych naborów, do momentu wypełnienia ustalonego górnego limitu przyjęć lub do zakończenia terminu ostatniego dodatkowego naboru. Chcąc ubiegać się na studia, zapoznaj się z harmonogramem aktualnie trwającego naboru.

Szczegółowy harmonogram można również sprawdzić na stronie ERK w kartach poszczególnych studiów, w zakładce "terminy".

[zakończony] Harmonogram naboru podstawowego »

Terminy rejestracji kandydatów w systemie ERK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych 10 stycznia - 5 marca
Potwierdzanie rejestracji, tj. ustalenie listy kandydatów uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym, w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne oraz dokumenty dostarczone do Działu Rekrutacji na Studia - jeśli są wymagane do 8 marca; do godz: 12:00
Terminy rozmów kwalifikacyjnych 14 marca*)
Ogłoszenie listy rankingowej 16 marca
Wpisy na studia 19  marca – 4 kwietnia**)
Dostarczanie przez kandydatów zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy do 28 września

*) Informacje na temat dokładnej daty, godziny i miejsca egzaminu będą przekazywane kandydatom za pośrednictwem komunikatu w koncie ERK, nie później niż na dwa dni przed egzaminem.
**) Jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony górny limit przyjęć oraz wyniki kwalifikacji kolejnych kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na ich zakwalifikowanie do przyjęcia, to wpisy kolejnej grupy kandydatów następować będą w terminie ustalonym przez przewodniczącego komisji.

Harmonogram drugiego naboru (marcowo-kwietniowego) »

Terminy rejestracji kandydatów w systemie ERK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych 6 marca – 14 maja
Potwierdzanie rejestracji, tj. ustalenie listy kandydatów uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym, w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne oraz dokumenty dostarczone do Działu Rekrutacji na Studia - jeśli są wymagane do 17 maja, do godz: 12:00
Terminy rozmów kwalifikacyjnych 23 maja*)
Ogłoszenie listy rankingowej 25 maja
Wpisy na studia 28 maja–13 czerwca**)
Dostarczanie przez kandydatów zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy do 28 września

*) Informacje na temat dokładnej daty, godziny i miejsca egzaminu będą przekazywane kandydatom za pośrednictwem komunikatu w koncie ERK, nie później niż na dwa dni przed egzaminem.
**) Jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony górny limit przyjęć oraz wyniki kwalifikacji kolejnych kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na ich zakwalifikowanie do przyjęcia, to wpisy kolejnej grupy kandydatów następować będą w terminie ustalonym przez przewodniczącego komisji.

[trwa] Harmonogram trzeciego naboru (majowo-czerwcowego) »

Terminy rejestracji kandydatów w systemie ERK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych 15 maja – 25 czerwca
Potwierdzanie rejestracji, tj. ustalenie listy kandydatów uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym, w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne oraz dokumenty dostarczone do Działu Rekrutacji na Studia - jeśli są wymagane do 28 czerwca, do godz. 12:00
Terminy rozmów kwalifikacyjnych 3–4 lipca*)
Ogłoszenie listy rankingowej 6 lipca
Wpisy na studia 10–31 lipca**)
Dostarczanie przez kandydatów zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy do 28 września

*) Informacje na temat dokładnej daty, godziny i miejsca egzaminu będą przekazywane kandydatom za pośrednictwem komunikatu w koncie ERK, nie później niż na dwa dni przed egzaminem.
**) Jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony górny limit przyjęć oraz wyniki kwalifikacji kolejnych kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na ich zakwalifikowanie do przyjęcia, to wpisy kolejnej grupy kandydatów następować będą w terminie ustalonym przez przewodniczącego komisji.

Harmonogram czwartego naboru (lipcowo-sierpniowego) »

Terminy rejestracji kandydatów w systemie ERK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych 26 czerwca – 27 sierpnia
Potwierdzanie rejestracji, tj. ustalenie listy kandydatów uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym, w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne oraz dokumenty dostarczone do Działu Rekrutacji na Studia - jeśli są wymagane do 30 sierpnia, do godz. 12:00
Terminy rozmów kwalifikacyjnych 4–5 września*)
Ogłoszenie listy rankingowej 7 września
Wpisy na studia 10–19 września**)
Dostarczanie przez kandydatów zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy do 3 października

*) Informacje na temat dokładnej daty, godziny i miejsca egzaminu będą przekazywane kandydatom za pośrednictwem komunikatu w koncie ERK, nie później niż na dwa dni przed egzaminem.
**) Jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony górny limit przyjęć oraz wyniki kwalifikacji kolejnych kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na ich zakwalifikowanie do przyjęcia, to wpisy kolejnej grupy kandydatów następować będą w terminie ustalonym przez przewodniczącego komisji.

Harmonogram piątego, ostatniego naboru (wrześniowego) »

Terminy rejestracji kandydatów w systemie ERK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych 28 sierpnia – 10 września
Potwierdzanie rejestracji, tj. ustalenie listy kandydatów uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym, w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne oraz dokumenty dostarczone do Działu Rekrutacji na Studia - jeśli są wymagane do 13 września, do godz. 12:00
Terminy rozmów kwalifikacyjnych 17 września*)
Ogłoszenie listy rankingowej 18 września
Wpisy na studia 19–20 września**)
Dostarczanie przez kandydatów zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy do 3 października

*) Informacje na temat dokładnej daty, godziny i miejsca egzaminu będą przekazywane kandydatom za pośrednictwem komunikatu w koncie ERK, nie później niż na dwa dni przed egzaminem.
**) Jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony górny limit przyjęć oraz wyniki kwalifikacji kolejnych kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na ich zakwalifikowanie do przyjęcia, to wpisy kolejnej grupy kandydatów następować będą w terminie ustalonym przez przewodniczącego komisji.