Nowe studia

Wysoko wykwalifikowana kadra akademicka, nowoczesne sale i laboratoria, unikatowe kierunki studiów to tylko niektóre z powodów, dla których co roku kandydaci z całego świata decydują się na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim. Aby sprostać wymaganiom nieustająco zmieniającego się rynku pracy Uniwersytet Jagielloński co roku poszerza swoją ofertę edukacyjną.

W nadchodzącym roku akademickim 2018/2019 oferta edukacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego poszerzy się o następujące kierunki

Studia pierwszego stopnia

– prowadzone w języku polskim:

 • latynoamerykanistyka (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych), studia stacjonarne

  Studia oferują wiedzę odnoszącą się do różnorodnych zagadnień społecznych, kulturowych, politycznych i gospodarczych związanych z problematyką latynoamerykańską. Podczas studiów I stopnia studenci poznają m.in. historię Ameryki Łacińskiej, specyfikę dynamicznych przemian państw i społeczeństw latynoamerykańskich, zróżnicowanie etniczno-rasowe oraz religijne, problemy społeczne, systemy polityczne oraz kulturę latynoamerykańską. Dokonując wyboru kursów fakultatywnych studenci będą mogli poszerzyć wiedzę z zakresu szeroko rozumianej problematyki amerykańskiej, obejmującej zarówno Amerykę Łacińską i Karaiby, jak i Amerykę Północną. Jednocześnie studenci kierunku latynoamerykanistyka uzyskają podstawową wiedzę w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, uczestnicząc w takich zajęciach jak: socjologia, wstęp do nauki o państwie i prawie czy metody nauk społecznych.

  Istotnym elementem studiów jest nacisk na nauczanie i/lub doskonalenie języka hiszpańskiego od I roku studiów oraz języka angielskiego od II roku studiów.

– prowadzone w języku angielskim:

 • Global and Development Studies (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych), studia stacjonarne

  Studia na kierunku GLaD to przede wszystkim studia interdyscyplinarne mające za zadanie przekazanie podstawowej, ale rozległej tematycznie wiedzy na temat współczesnych procesów globalizacyjnych oraz problemów rozwojowych współczesnego świata. Ogólnym celem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności umożliwiających rozumienie i wyjaśnianie procesów politycznych, ekonomicznych, instytucjonalnych dla współczesnych stosunków międzynarodowych oraz aktualnych zagrożeń globalnych z nich wynikających.

  Studia umożliwiają więc pogłębione zapoznanie się z metodami przeciwdziałania tym zagrożeniem, przede wszystkim w aspekcie aktualnych wyzwań dla ludzkości oraz ograniczania ich negatywnych skutków w sferze politycznej, ekonomicznej i społecznej.

Studia drugiego stopnia

– prowadzone w języku polskim:

– prowadzone w języku angielskim:

 • International Security and Development (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych), studia stacjonarne

  Studia sfinansowane ze środków Funduszu Europejskiego: Wiedza Edukacja Rozwój. Bezpłatne dla wszystkich studentów bez względu na tryb podejmowania studiów. Dodatkowo cudzoziemcy podejmujący te studia mogą starać się o comiesięczne stypendium w wysokości 1500 PLN na miesiąc.

  International Security and Development (ISAD) to międzynarodowy program studiów drugiego stopnia skierowany do polskich i zagranicznych studentów, m.in. z krajów Europy, Ameryki Północnej i Azji oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i rozwoju. Program studiów pozwala na zdobycie teoretycznej, specjalistycznej wiedzy z zakresu międzynarodowego bezpieczeństwa i współpracy rozwojowej. Jego celem jest rozwijanie kreatywnego myślenia o złożonych problemach związanych z globalnym bezpieczeństwem i rozwojem, a także wyposażenie studentów w narzędzia analityczne, wiedzę językową i kompetencje międzykulturowe. Program pomaga też w zdobyciu umiejętności zawodowych potrzebnych do zarządzania globalnym bezpieczeństwem i rozwojem w międzynarodowym otoczeniu.

Zawsze aktualną ofertę studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim, opisy studiów, szczegółowe informacje na temat kryteriów kwalifikacji, limitów przyjęć, terminów rekrutacji znaleźć można odwiedzając katalog studiów 2018/2019 w systemie ERK.