Niebieska ikona 'S'Informacja dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich.Terminy rekrutacji

Informujemy, że rekrutacja na wszystkie studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 została już zakończona.
Terminy rekrutacji na rok 2018/2019 opublikowane zostaną z końcem tego roku.

Rekrutacja na te studia prowadzona jest w sposób ciągły. W przypadku, gdy w podstawowym naborze nie został wypełniony górny limit przyjęć, przeprowadzone będą kolejno nabory dodatkowe: sierpniowy i wrześniowy.