Rekrutacja 2019/2020

Kryteria kwalifikacji 2019/2020

Zgodnie z uchwałą nr 20/II/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lutego 2018 roku w sprawie zasad ustalania wyników będących podstawą rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia w rekrutacji na rok akademicki 2019/2020, począwszy od roku 2019/2010 w rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, w przypadku polskiej nowej matury uwzględniane będą tylko wyniki matury pisemnej na poziomie rozszerzonym.

Kryteria kwalifikacji na studia na rok akademicki 2019/2020 zostaną uchwalone przez Senat UJ do 31 maja 2018.