Niebieska ikona 'S'Informacja dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich.Co po wpisie?

Dostałeś się na studia i dokonałeś wpisu? Gratulujemy! Właśnie dołączyłeś do grona studentów UJ. Od tej pory większość spraw będziesz rozwiązywać kontaktując się z sekretariatem lub Działem Nauczania, a znany ci już system ERK zastąpi system USOSweb.

Aby ułatwić ci pierwsze kroki w naszej uczelni, zebraliśmy najważniejsze dla nowo przyjętych studentów informacje i przygotowaliśmy krótki przewodnik, który możesz przeczytać na tej stronie.

Sekretariat i dziekanat

Zanim zostałeś studentem, to Dział Rekrutacji i system ERK były twoimi głównymi źródłami informacji. Teraz opiekę nad tobą przejmuje sekretariat studencki twojego wydziału lub instytutu lub dziekanat.

Sprawdź dane kontaktowe sekretariatu oraz zapoznaj się ze stroną instytutu/wydziału: www.erk.uj.edu.pl » katalog studiów » karta kierunku » zakładka "adresy i telefony"

Tak więc, jeśli twoje pytanie dotyczy:

 • programu studiów,
 • przepisania przedmiotów,
 • harmonogramu zajęć,
 • terminów zjazdów,
 • opłaty za legitymację/studia,
 • zagubionego hasła do USOS,
 • przeniesienia z innej uczelni/kierunku studiów,

skontaktuj się ze swoim nowym sekretariatem.

USOS

www.usosweb.uj.edu.pl

USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) to główny system obsługujący wszystkich studentów i doktorantów UJ. Dostępne są w nim dane studentów, informacje o przedmiotach, oceny i wiele innych ważnych informacji. Dostęp administracyjny do USOS posiadają jedynie pracownicy sekretariatów i dziekanatów. Znany ci do tej pory system ERK służył jedynie do rekrutacji na studia i nie jest w żaden sposób połączony z USOS.

Podczas dokonywania wpisu na studia otrzymałeś dane logowania do systemu USOSweb – jednorazowe hasło, które w momencie dokonywania wpisu było hasłem do konta ERK oraz login, którym jest twój numer PESEL.

Dział Rekrutacji na Studia nie ma możliwości przypomnienia/zresetowania hasła do systemu USOS. Zagubione hasło student może odzyskać tylko w sekretariacie swojej jednostki.

Poprzez ten system będziesz dokonywać rejestracji na zajęcia, składać wnioski o akademik, stypendium socjalne i stypendium Rektora za wyniki w nauce czy też sprawdzać swoje oceny. Po podpięciu przedmiotów będą się one wyświetlać na twoim planie zajęć. Na stronie systemu USOS znajdziesz też wyszukiwarkę przedmiotów i pracowników UJ.

Twój problem dotyczy Gdzie znajdziesz informacje
 • kwestii technicznych
 • logowania do USOSweb
 • rejestracji na zajęcia, podpinania przedmiotów
 • terminu rozpoczęcia rejestracji na zajęcia
 • strona główna USOSweb
 • sekretariat/dziekanat
 • rejestracji na lektoraty
 • rejestracji na zajęcia z wychowania fizycznego

Sprawdź również:

➭  USOS – pierwsze kroki
➭  Pomoc w logowaniu

Legitymacja

www.dn.uj.edu.pl/studenci/legitymacja-studencka

Podczas wpisu otrzymałeś numer konta bankowego, który służy do wnoszenia wszelkich opłat związanych ze studiami (tj. opłaty za powtarzanie przedmiotów, opłaty za dyplom). Pierwszą z nich jest właśnie opłata za legitymację. Pamiętaj, że jest to inne konto niż to, na które wpłacałeś opłatę rekrutacyjną. Dane nowego indywidualnego konta znajdziesz również w systemie USOSweb w zakładce "dla studenta" » "płatności". Legitymację odbierzesz w sekretariacie/dziekanacie na początku października. 

 • Jeśli jesteś już studentem UJ i posiadasz legitymację, nie musisz wyrabiać nowej.
 • Jeśli nie wniosłeś opłaty za legitymację w terminie lub masz inne pytania związane z tym dokumentem, skontaktuj się ze swoim sekretariatem/dziekanatem.

Jakie funkcje spełnia legitymacja?

 • jest to dokument potwierdzający status studenta,
 • jest to karta biblioteczna, ważna w Bibliotece Jagiellońskiej i w bibliotekach wydziałowych (po zapisaniu się do nich na zasadach dla studentów UJ),
 • może być używana jako Krakowska Karta Miejska, nośnik biletu okresowego. Pierwszego doładowania karty możesz dokonać przez internet lub w biletomacie. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej www.kkm.krakow.pl lub na stronie www.dn.uj.edu.pl/studenci/legitymacja-studencka.

Akademiki

www.dn.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/domy-studenckie
www.akademiki.cm.uj.edu.pl 

UJ oferuje miejsca w sześciu akademikach. Cena za miejsce w pokoju waha się od 340 do 375 zł za miesiąc. Przy rozpatrywaniu wniosku pod uwagę brane są głównie odległość od miejsca zamieszkania oraz dochód na jednego członka w rodzinie.

 1. O miejsce w akademiku kandydaci mogą ubiegać się dopiero po dokonaniu wpisu na studia.
 2. Wniosek o akademik wraz z oświadczeniem o dochodach za poprzedni rok należy najpierw wypełnić w formie elektronicznej w systemie USOSweb (zakładki "dla studenta" » "wnioski").
 3. Wydrukowany wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy dostarczyć osobiście lub pocztą do wydziałowych koordynatorów ds. pomocy materialnej. Składanie wniosków w pierwszej turze dla nowo przyjętych studentów jest zazwyczaj możliwe do pierwszych dni września.
Twój problem dotyczy Gdzie znajdziesz informacje
 • terminów składania wniosków
 • wymaganych dokumentów
 • danych kontaktowych wydziałowych koordynatorów ds. pomocy materialnej

Mieszkania prywatne

Ilość miejsc w akademikach jest ograniczona, więc jeśli twój wniosek będzie rozpatrzony negatywnie, zapewne będziesz szukał pokoju do wynajęcia. Nie martw się, nie jest to trudne, a ceny nierzadko zaczynają się od 400 zł/miesiąc, jeśli chcesz dzielić pokój z inną osobą. Pomocnym może być Biuro Pośrednictwa Mieszkań i Pracy prowadzone przez Fundację Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak" (www.biuro.bratniak.krakow.pl).

Istnieje także wiele innych stron – grup na Facebooku, studenckich for internetowych– na których możesz znaleźć dziesiątki ofert umieszczanych przez osoby poszukujące współlokatorów. 

Ubezpieczenie zdrowotne

www.dn.uj.edu.pl/studenci/ubezpieczenia

Każdy student do ukończenia 26 roku życia może korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego rodziców. Jeśli nie masz takiej możliwości, do ubezpieczenia może zgłosić cię uczelnia. Ubezpieczenia zdrowotne dla studentów i doktorantów prowadzone są przez Sekcję ds. Rozliczen i Spraw Dyscyplinarnych Studentów i Doktorantów, gdzie zainteresowani powinni zgłosić się po rozpoczęciu roku akademickiego, tj. po 1 października.

Ubezpieczony student może korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej w placówkach, które podpisały kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wykaz tych placówek znajduje się na stronie małopolskiego oddziału NFZ – www.nfz-krakow.pl. Chcąc udać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, będziesz musiał złożyć w wybranej placówce odpowiednią deklarację.

Warto również zastanowić się nad wykupieniem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Można to zrobić w siedzibie Samorządu Studentów UJ, który udziela również informacji na ten temat. Pakiet podstawowy obejmujący okres roku akademickiego to koszt około 30 zł. 

Podstawowa Opieka Zdrowotna

www.su.krakow.pl

Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą korzystać z opieki medycznej zapisując się do Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy Szpitalu Uniwersyteckim. Poradnia świadczy podstawową opiekę lekarską i pielęgniarską w dni powszednie, w godzinach: 8.00–18.00, przy ul. Śniadeckich 10 i ul. Wielickiej 265, oraz w razie konieczności w domu pacjenta. W Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, poza badaniem i opieką przez wysoko wykwalifikowany personel medyczny, jest zapewniona kompleksowa diagnostyka zgodnie z zaleceniem NFZ, w tym panel badań biochemicznych, EKG-graficznych, radiologicznych, ultrasonograficznych i innych.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej, w godzinach od 18:00 do 8:00, w dni wolne od pracy i w święta, zabezpieczona jest pomoc medyczna (zarówno lekarska, jak i pielęgniarska) w wybranych placówkach na terenie całego województwa małopolskiego.

Więcej informacji na stronie www.su.krakow.pl oraz w ulotce.

Stypendia socjalne – pomoc materialna

www.dn.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/stypendia-socjalne

Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej ma prawo otrzymywania comiesięcznego stypendium socjalnego. Sytuację materialną ustala się na podstawie wysokości miesięcznego dochodu na członka rodziny. Wniosek wraz z oświadczeniem o dochodach za poprzedni rok należy najpierw wypełnić w formie elektronicznej w systemie USOSweb (zakładki "dla studenta" > "wnioski").  Wydrukowany wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy dostarczyć osobiście lub pocztą do wydziałowych koordynatorów ds. pomocy materialnej. Składanie wniosków na semestr zimowy trwa zazwyczaj do końca września. W przypadku pytań skontaktuj się z Sekcją Pomocy Materialnej i Spraw Stypendialnych.

Stypendia naukowe

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

www.dn.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/stypendium-rektora

Może je otrzymywać student, który uzyskał wysoką średnią ocen w minionym roku akademickim lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej poprzez system USOSweb, następnie, w wersji wydrukowanej, u wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej. W przypadku pytań skontaktuj się z Sekcją Pomocy Materialnej i Spraw Stypendialnych.

Biblioteki

www.bj.uj.edu.pl

Legitymacja studencka UJ to także karta biblioteczna dająca dostęp do bogatych zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej oraz bibliotek wydziałowych i instytutowych. Do twojej dyspozycji przeznaczone są również czytelnie. Aby zapisać się do Biblioteki Jagiellońskiej należy mieć przy sobie legitymację, dowód osobisty oraz wnieść opłatę 5 zł.

Aby znaleźć interesującą cię pozycję, wyszukaj ją w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ na stronie chamo.bj.uj.edu.pl/uj/. Jeśli jest dostępna w BJ, będziesz musiał ją zamówić elektronicznie (w przypadku bibliotek instytutowych i wydziałowych często książki można wypożyczyć na miejscu, po wypełnieniu rewersu). Jeśli książka jest dostępna, realizacja zamówienia to od 1 do 2 godzin. Na odbiór książka czeka 3 dni robocze.

Nie martw się, jeśli zasady korzystania z bibliotek wydają się skomplikowane: na większości kierunków studenci pierwszego roku przechodzą przeszkolenie biblioteczne, podczas którego pracownik naukowy twojej jednostki pokaże wam, z jakich bibliotek najczęściej korzysta się na twoim kierunku oraz jakie są zasady udostępniania zbiorów.

Adresy wszystkich bibliotek znaleźć można na stronie www.uj.edu.pl/struktura/biblioteki-i-archiwum/wydzialowe.

Wszyscy studenci UJ mają również dostęp do baz artykułów i książek naukowych, do których dostęp wykupiła Biblioteka Jagiellońska. Z tych bardzo bogatych zbiorów, głównie literatury zagranicznej, można korzystać z dowolnego komputera podłączonego do sieci uniwersyteckiej lub, po zalogowaniu do Extranetu, z komputera w domu. Więcej informacji: www.bj.uj.edu.pl/zasoby-cyfrowe.

Inauguracja roku akademickiego

Początek roku akademickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim to bardzo ważne i widowiskowe wydarzenie, należące do najstarszych tradycji uniwersyteckich w Polsce. Warto w nim wziąć udział chociaż raz. Zgodnie z tradycją, po mszy świętej w Kolegiacie św. Anny, z Collegium Maius rusza uroczysty pochód profesorów. W Auditorium Maximum Rektor inauguruje rok akademicki, uderzając berłami rektorskimi w stół i wypowiadając słowa Quod felix, faustum, fortunatumque sit. Świeżo upieczeni studenci wysłuchają przemówienia Rektora oraz wykładu inauguracyjnego, który co roku dotyczy innej dziedziny nauki i prezentowany jest przez jednego z wybitnych pracowników naukowych UJ.

Dokładny plan obchodów rozpoczęcia roku akademickiego jest publikowany na głównej stronie UJ pod koniec września.

Wydziały lub instytuty często organizują dla swoich studentów uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego lub spotkanie informacyjne. Pod koniec września warto więc sprawdzać ich strony internetowe, gdzie publikowane są szczegółowe informacje na ten temat.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się kolejnego dnia roboczego po inauguracji. Plan organizacji roku akademickiego (terminy sesji, dni wolne od zajęć) jest dostępny na stronie www.dn.uj.edu.pl/organizacja-roku-akademickiego

Przydatne informacje

Kompendium wiedzy każdego studenta to sekcja "Studenci" na stronie głównej UJ www.uj.edu.pl. Znajdziesz tam zbiór najważniejszych informacji dotyczących studiowania oraz organizacji studenckich, a także dowiesz się, z kim najlepiej kontaktować się w interesującej cię sprawie.

Wartościowym źródłem informacji jest strona internetowa Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich www.dn.uj.edu.pl.

Dane kontaktowe

Poniżej zebraliśmy dane kontaktowe jednostek, z którymi jako student będziesz kontaktował się najczęściej:

Jednostka Dane adresowe Czym się zajmuje?
sekretariat/ dziekanat
 • www.erk.uj.edu.pl » katalog studiów » karta kierunku » dane adresowe
 • strona internetowa instytutu/wydziału
 • problemy z logowaniem do USOS
 • opłaty za studia, za legitymację
 • rejestracja na przedmioty
 • program zajęć, przepisywanie przedmiotów
Administrator USOSweb
 • problemy techniczne z kontem w USOS
Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich
 • stypendium socjalne
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 • ubezpieczenia
 • akademiki
 • program MOST
Jagiellońskie Centrum Językowe
 • rejestracja na lektoraty
Studium Wychowania Fizycznego UJ
 • rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego
 • informacje o sekcjach sportowych
Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ
 • stypendium socjalne
 • akademiki
 • ubezpieczenie od NNW
Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej
 • ERASMUS+
 • CEEPUS
Dział Współpracy Międzynarodowej
 • wymiany międzynarodowe